Brugerprofil (personlig profil)

Ved at klikke på dit navn eller profilbillede øverst til venstre, åbnes siden Brugerprofil.

Under brugerprofil kan du:

  • Ændre adgangskode
  • Ændre startside (den side der først vises, når du logger ind)
  • Ændre sprog (kræver, at du, efter ændringen, logger ud og ind igen)
  • Ændre stedfortræder (bruges i forbindelse med godkendelse af timer)
  • Vise/skjule profilbillede samt uploade nyt profilbillede