Eksportér eller print timeregistreringer

I de fleste timerapporter giver EazyProject mulighed for at eksportere timeregistreringer til Excel eller pdf.

Nedenfor gives fire eksempler på eksport af timeforbrug:

Personlige timeregistreringer

1. Vælg Rapporter personlige -> Mine timer i menuen.
2. Vælg periode, evt. gruppering og klik på Vis rapport
3. Klik på Excel- eller pdf-ikonet øverst til højre i skærmbilledet

Alle timeregistreringer på en medarbejder

1. Vælg Rapporter timer -> Stor timerapport i menuen.
2. Vælg periode og medarbejder som søgefiltrer
3. Klik på knappen Vis rapport
4. Klik på Excel- eller pdf-ikonet øverst til højre i skærmbilledet

Alle timeregistreringer på et projekt

1. Vælg Rapporter timer -> Stor timerapport i menuen.
2. Vælg periode og projekt som søgefiltrer
3. Klik på knappen Vis rapport
4. Klik på Excel- eller pdf-ikonet øverst til højre i skærmbilledet

ELLER

1. Vælg Rapporter timer -> Projekt timer i menuen.
2. Vælg periode og projekt som søgefiltrer
3. Klik på knappen Vis rapport
4. Klik på Excel- eller pdf-ikonet øverst til højre i skærmbilledet

Alle timeregistreringer for en valgfri periode

1. Vælg Rapporter timer -> Stor timerapport i menuen.
2. Vælg periode
3. Klik på knappen Vis rapport
4. Klik på Excel- eller pdf-ikonet øverst til højre i skærmbilledet