Opret Milepæle

Milepæle kan oprettes og vedligeholdes to steder i EazyProject - i projektformularen og i Ganttkortet.

Opret milepæl i projektformularen
I forbindelse med oprettelse af opgaver i projektformularen er det muligt at sætte et flueben ved milepæl. Sættes dette flueben, ændres slutdato på opgaven til at være identisk med startdatoen og slutdatoen kan nu ikke korrigeres. 
Når der gemmes, vises en lille stjerne ved siden af startdatoen, hvilket indikerer, at der er tale om en milepæl. 

En milepæl kan bemandes og det er muligt at tidsregistrere på en milepæl.

Opret milepæl i Ganttkortet
Under menupunktet Projekter & opgaver kan der i Ganttkortet tilføjes en opgave og her er det, på samme måde som beskrevet ovenfor, muligt at oprette en milepæl.

Milepæle vedligeholdes på samme måde som andre opgaver.

I ganttkortet er det muligt at vise en milepælsplan for et eller flere projekter - se mere under FAQ for Ganttkort

Oprettes der milepæle på et projekt, vil der på kundens Todo under menupunktet kunder, oprettes en Todo for fremtidige milepæle. Milepælene vises kun for projektets deltagere.