Opret Sharepoint integration

EazyProject er som standard (default) sat op med mulighed for at linke til en ekstern-filstrukturs-mappe (Ikke en URL), 

Kontakt support@eazysoft.dk for at få link-muligheden ændret til at kunne linke op til en Sharepoint projektmappe.

I projektformularen under fanebladet Projektfiler kan der I link til ekstern projektfolder, indtastes url'en for Sharepoint mappen. Tryk Gem/opdater for at gemme. Herefter er linket synligt og Sharepointmappen kan åbnes inde fra projektet.