Oprettelse af helligdage

For at oprette fælles helligdage for alle dine medarbejdere skal du finde skærmbilledet Opret ferie alle, som findes under menupunktet Planlægning.

Øverst i skærmbilledet vælges Alle brugere, så helligdagene bliver lagt ud på alle brugere. Når Alle brugere er valgt, forsvinder medarbejderfilteret. Herefter indtastes en start- og slutdato for helligdagene. Er det en enkelt dag, det drejer sig om, så skal du taste samme start- og slutdato, og til sidst vælge den korrekte type: Helligdag. Typen vælges for at få det rigtige overblik i forhold til planlægning og medarbejderoversigt.

Hvis du ønsker automatisk tidsregistrering på opgaven Helligdag under projektet Intern/Fravær, kan der sættes flueben i det nederste afsnit, inden der trykkes på gem. Dette vil lægge en tidsregistrering på hver medarbejder ud for den enkelte dag. Antallet af timer vil blive bestemt af brugerens dagsnorm på den/de pågældende dag/dage.

Vær opmærksom på, at hvis en ny bruger oprettes, efter der er oprettet helligdage, vil disse ikke automatisk blive lagt ind under den nye bruger. Disse kan enten oprettes særskilt eller der kan kopieres fra en eksisterende brugers helligdag. Sidstnævnte kan du gøre, når du opretter en ny bruger.