Oprettelse af ferie

I EazyProject kan man oprette ferie personligt for sig selv, eller det kan gøres for flere medarbejdere, en eller flere afdelinger eller for alle medarbejdere.

Når medarbejderen selv skal oprette ferie

Hvis medarbejderen selv skal oprette ferie, gøres det ved at klikke på menupunktet Timer, km & udlæg og dernæst Opret ferie. Først vælges en start- og slutdato, og herefter vælges en årsag til ferien, eksempelvis ferie eller feriefridag. Hvis automatisk tidsregistrering er slået til i systemet, kan dette også vælges her. Dog skal man huske, at under den personlige ferie er det kun muligt at oprette tidsregistrering for ferie eller ferie-fridag. Hvorimod man på administrativt plan har mulighed for at oprette tidsregistrering på 4 forskellige typer.

Opret ferie for alle - under Ressourcestyring

På administrativt plan kan der oprettes ferie eller andet for den enkelte bruger, hele afdelinger eller alle brugere. Dette gøres under menupunktet Opret ferie alle, som findes under Planlægning. Først vælger du, om det er for en bruger, en afdeling eller alle brugere, og herefter følger samme proces som ved den personlige ferie-oprettelse (se ovenstående). Som beskrevet tidligere, kan du, hvis det er slået til i systemet, bruge automatisk tidsregistrering på 4 forskellige opgaver, som typisk vil være ferie, feriefri, helligdage og barsel/orlov.

Sådan aktivere du funktionen der muliggør ferie-forespørgel

Som en ekstra udvidelse til systemet kan der aktiveres en funktion, der muliggør ferie-forespørgsel. Det fungerer ved, at brugeren opretter personlig ferie som en forespørgsel - denne ferie skal så fra administrativ side godkendes. Ønsker du mere information om dette, kontakt os da venligst på support@eazysoft.dk