Sådan hænger flex sammen i EazyProject

Den akkumulerede flex kan ses dag for dag, så den enkelte bruger løbende kan følge udviklingen af egen flex. 
Dagen (eller ugen) skal godkendes, før flex-tallet vises i bunden af ugesedlen. Tallet vil være den saldo medarbejderen har på pågældende dato.

Det er muligt at sætte en ny dags-/ugenorm for den enkelte bruger ude i fremtiden, hvis medarbejderen ændrer normtid i løbet af ansættelsen.

Skal der oprettes en normtid for medarbejderen, vælges den pågældende medarbejder og i bunden af stamdata fanebladet er det muligt at indtaste en startdato for normen og en ugenorm. Feltet "Timer om dagen" udfyldes som en gennemsnitlig værdi for ugenormen, medmindre der tastes en anden dagsnorm. En dagsnorm tastes som normen for de enkelte dage adskilt med semikolon (;). F.eks mandag til torsdag 7,5 timer og fredag 7 timer tastes som:  7,5;7,5;7,5;7,5;7Flexen beregnes på basis af den enkelte medarbejders dagsnorm for dagen og holder det op imod det registrerede for dagen. 

Hvis medarbejder har 0 i flex som udgangspunkt fra søndag, og hans dagsnorm er på 7,4 timer mandag. Så vil medarbejderens flexsaldo være -7,4 hvis der ikke er registreret timer for dagen og dagen derefter godkendes.

Efter registreringer vil det tælle op, så hvis der arbejdes 7,4 timer, så vil flex'en ende i 0 igen. 

Arbejdes der 8,4 timer vil flex stå i 1, og arbejdes der 6,4 timer vil flex stå i -1.

Flexen den efterfølgende dag vil være saldoen fra dagen før, plus forskellen mellem normtid og registreringer på dagen. F.eks hvis saldoen i går var 5 timer og der i dag er registreret 1 time mere end normtiden, vil saldoen for i dag være 6 timer.