Medarbejder - Sådan ser jeg mit ferieregnskab

Medarbejderen ser sit ferieregnskab under Timer, km & udlæg -> Opret fravær. Når der vælges  en fraværstype og en afholdelsesperiode, vises regnskabet for den pågældende fraværstype. Er der foretaget korrektioner vises dette også i loggen. En korrektion kan f.eks være  udbetaling eller overførsel af ferie til et nyt ferieår.