Tildeling af fraværstyper

Der er to måder, hvor man kan tildele fraværstyper til brugerne:
Man kan via Brugere - Vis brugere redigere den enkelte bruger. I fanebladet Personlige data er der en oversigt over de forskellige ferie- og fraværstyper.

Man skal her sætte flueben ud for de ferie- og fraværstyper, som brugeren skal kunne registrere tid på.

Den anden mulighed for at tildele ferietyper er via Diverse - Matrixopsætning.

Her kan man filtrere på Afdeling, nærmeste leder, medarbejdertype og status. Man kan på én gang give en ferietype til alle medarbejderne.