Oprettelse af en kontaktperson

Du opretter en kontaktperson under menupunkter Kunder. Man skal herefter klikke på kuglepennen for at redigere kundens oplysninger.

Herefter skal du ind under fanebladet kontakter. Det vil her være muligt, at tilføje en ny kontaktperson.

Når et eller flere af felterne kontaktperson, stilling, mobiltelefon, telefon og email er udfyldt, skal man trykke på knappen Gem/opdater. Den nye kontaktperson vil derefter fremgå nederst på siden.