Sådan virker Gantt-kortet

Intro
EazyProject Gantt-kortet er et enestående værktøj til projektlederen, der ønsker et visuelt overblik over projekter, opgaver og ressourcer på samme tid.

Zoom
Tilpasser visningen til det valgte projekts start- og slutdato.
Herved udnyttes skærmens indhold optimalt, da der "zoomes" ind på et projekt.

Autoskalér
Autoskalér "holder" automatisk øje med de valgte projekter og opgavers start- og slutdato. 
Gantt-kortet tilpasses således til den mindste startdato og den største slutdato, så du altid har et perfekt overblik over alle visningens projekter.
Denne indstilling huskes selvom du har været logget ud.

Filtrer
De mange filtrer bruges til at afgrænse gantt-kortets projekter og opgaver.
Filtrene huskes selvom du har været logget ud.

Tilpas visning

Vis kun milestones
Viser kun milestones.
Projekter, faser og opgaver vises ikke.

Vis faser
Faser vises og grupperer en eller flere opgaver

Vis favoritter
Du kan udvælge egne favorit-projekter ved at klikke på stjerne-ikonet foran projektnavnet.
Herefter kan du afgrænse gantt-kortet til kun at vise disse favoritter ved denne afkrydsning.

Vis etiketter
Tekst-etiketter vises "henover" de farvede projekt- og opgavebjælker. 
På et projekt vises navnet på projektlederen.
På en opgave vises initialer på de personer der er bemandet på opgaven.

Vis medlemmer
Ny kolonne vises med initialer på projekt- og opgavemedlemmer

Vis fremgang
Projektfremgangen (% færdigt) opdateres automatisk i takt med, at medarbejderne registrerer deres timeforbrug.
Fremgangen vises med en rød farve, hvis den er over 100%. 

Vis nøgletal
Viser en tabel med nøgletallene budget, fremgang og forbrug i bunden af siden.

Vis opgaveansvarlig
Ny kolonne med den opgaveansvarlige

Vis afsluttede opgaver
Hvis denne afkrydsning er valgt, vises opgaver der er afsluttede.
Afsluttede opgaver vises med grå tekst.

Gentag overskrifter
Overskrifterne med dag, måned, år gentages for hvert projekt der vises.

Vis igangværende faser
Ny kolonne der vises den igangværende fase i forhold til dags dato og opgavernes start- og slutdato.

Vis hjælpelinier
Lodrette hjælpelinier vises og kan forbedre overblikket på projekter med mange opgaver.

Vis minimeret
En mindre udgave af gantt-kortet vises.
Kan forbedre overblikket ved mange projekter og opgaver eller hvis gantt-kortet skal printes.

Flyt og ændre varighed
Gantt-kortets funktionalitet ændres afhængig af hvor stor en periode der vises.

Mere end 4 måneders visning
Ved visning af længere perioder redigeres et projekt eller en opgave ved at klikke direkte på den farvede bjælke.

Mindre end 4 måneders visning
Ved kortere perioder klikkes på blyant-ikonet  for at redigere et projekt eller en opgave.
Herefter kan status, start, slut, bemanding m.m. ændres.
I denne visning kan et projekt eller en opgave flyttes direkte ved at klikke på den farvet bjælke og herefter klikke på den nye startdato.
Varigheden kan ændres ved at klikke først eller sidst i den farvede bjælke.

Opret opgaver
Mere end 4 måneders visning
Ved visning af længere perioder, tilføjes en opgave ved at klikke direkte på den farvede projekt-bjælke og en opgave kan herefter tilføjes i popup-vinduet.

Mindre end 4 måneders visning
Ved kortere perioder klikkes på blyant-ikonet  for at redigere et projekt og en opgave kan herefter tilføjes i popup-vinduet.

Bemand opgaver
Mere end 4 måneders visning
Ved visning af længere perioder, bemandes en opgave ved at klikke direkte på den farvede opgave-bjælke og herefter tilføje medarbejdere i popup-vinduet.

Mindre end 4 måneders visning
Ved kortere perioder klikkes på blyant-ikonet  for at redigere en opgave og herefter tilføje medarbejdere i popup-vinduet.

Skrivebeskyttet - readonly
Gantt-kortet kan for udvalgte brugere vises som skrivebeskyttet, således at brugeren ikke kan flytte eller rette projekter og opgaver.
For at begrænse en bruger til kun at kunne se gantt-kortet, skal brugeren tilknyttes en "readonly" rolle.
Opsætning af dette findes under Administration 
» Diverse » Systemkonfiguration og fanen Rollespecifik.

Farver
Du kan overskrive gantt-kortets standard-farver, ved at tildele en fase en "gantt-farve".
Herefter farves alle underliggende opgaver den valgte fasefarve.
Fasefarver oprettes under Projekter » Vis faser » Rediger fase

Print
Gantt-kortet kan printes til pdf i A4 og A3, ved at klikke på de to links øverst til højre.
For nogle brugere vil printet blive mere overskueligt hvis "Vis minimeret" er valgt før der printes.