Avanceret ferie- og fraværs-modul

På en enkel måde, er det nemt fra centralt hold, at håndtere de fleste komplekse ferie- og fraværs-regler.

Hvorvidt der skal forespørges på ferie/fravær, afholdes ferie/fravær i timer eller halve dage, så kan det avancerede feriemodul håndtere det. 

Medarbejderne får en udførlig oversigt over hvad der er optjent, afholdt, planlagt og tilbage for de forskellige fraværs typer og bliver advaret hvis der planlægges mere end der er optjent.

Med ferieoverblikket er det muligt, på en enkel grafisk fremstilling, at få et overblik over hvem der holder ferie hvornår. 

Udover et bedre overbliksbillede for den enkelte, er den store fordel, at alt planlagt fravær bliver synligt, således at den generelle planlægning/ressourcebelastning giver et retvisende billede. Ledelsesmæssigt giver det også et overblik over hvor meget fravær der endnu ikke er planlagt.

Ønskes der integration til lønsystemer, kan de enkelte fraværstyper sættes op med årsagskoder.