Når gule sedler bruges til de fleste opgaver

post-its.jpg
Det kan nogle gange være lidt af et projekt i sig selv, at holde styr på gule sedler. 

Gule sedler bliver efterhånden benyttet til alt, fra en indkøbsseddel, til en note om at hvad man skal huske, stikord i forbindelse med en telefonsamtale. De hænger/flyder alle vegne og har en tendens til at forsvinde eller blæse væk, når vinduet åbnes.

Mange steder benyttes gule sedler til at skabe sig et hurtigt overblik over strategisk processer, salgspipeline, huskesedler ifbm et projekt, ansvarsfordeling eller agil projektstyring som Kanban, Scrum eller Lean. Faktisk er der ingen grænser for hvad gule sedler kan benyttes til. 

Men selvom der er rigtig mange fordele ved de gule sedler, er der også nogle ulemper.

Hvad med de beslutninger der træffes i en organisation både på strategisk, taktisk og operationelt plan og opgaver der fordeles på forskellige medarbejdere - Hvor finder man en hurtig update på de fremskridt der er i den proces og hvor findes dokumentationen/kommunikationen?

Hvad når ansvarsfordelingen ændrer sig eller budgettet stiger - skal der så laves nye sedler og hvad så med historikken? Der er også en begrænsning i, hvor meget info der kan være på en gul seddel.

Vigtige noter griflet ned på en gul seddel, hængt op på en opslagstavle, en skærm eller som bare ligger på et skrivebord blandt alle de andre - de glemmes, forsvinder i mængden, blæser ned fra tavlen eller limen på sedlen giver op, fordi sedlen har hængt der for længe.  

Kender du situationen, at der ud over de gule sedler også kommunikeres via mail frem og tilbage, mens der samtidig er et behov for løbende at sende status opdateringer på opgaven i en oversigtsform? 

En digital tavle med gule sedler, gør det nemmere at skabe sig et overblik og så er der den helt store fordel, at du nemt kan tage den med dig eller samarbejde på tværs af fysiske lokaliteter. Hvad enten det er styring af agile projekter, strategisk planlægning, salgsmøder eller personlige huskesedler, så kan vi gøre din brug af gule sedler meget mere effektiv. 
Hvad enten du vil optimere dit arbejde med personlige huskesedler, Kanban board eller strategiske processer.