Topmenu

topmenu.PNG
Vi har nu lavet en funktion, så den enkelte bruger kan vælge, om der skal benyttes venstrestillet menu eller en topmenu (og de kan også fungerer samtidigt). 

Ved at klikke på sit profilbillede, kommer man ind på egne indstillinger og her er det muligt med et flueben at angive om man ønsker at fjerne topmenuen. 

Den venstrestillede menu kan skjules ved at klikke på den lille pil i øverste højre hjørne af menuen.