Nyt Gantt Pro

gantt-pro.png
EazySoft lancerer nu det helt nye Gantt Pro med en masse fede features allerede fra første version 1.0. 

Drag & Drop opgavers start-slut, varighed og sortering, opret opgaver i ubegrænset antal niveauer, Kritisk vej, milestones, automatisk beregning af fremgang, bemanding til tidsregistrering og meget mere. 

Drag & Drop

Opgave kan nemt flyttes med musen og varighed ændres.
Ændring af opgaverækkefølge (sortering) foretages ligeledes via drag & drop.

Afhængigheder

Afhængigheder (links) kan oprettes i alle 4 varianter og alle er uden "slæk" og "Lag" i denne version.

1. start til start
2. slut til slut
3. slut til start
4. start til slut

Kritisk vej

Kritisk vej er en sekvens af opgaver, der ikke kan blive forsinket - ellers vil hele projektet forsinkes.
Kritisk vej bestemmer samtidig den længste mulige vej gennem projektet i forhold til de valgte datoer.

Åben/luk af projekter og opgaver

Projekter og opgaver kan åbnes og lukkes ved at klikke på +/- ikonerne.
Åben/luk huskes selvom du har været logget ud.

Indrykning - ryk  ud/ ryk ind

Opgaver kan rykkes ud og ind ved hjælp af knapperne "Ryk ud" og "Ryk ind". 

Fremgang %

Fremgang (% færdig) kan beregnes på to forskellige måder og metoden vælges pr. projekt.
Vælg imellem fremgang på baggrund Tidsregistreringer eller manuelt.

Milestone

Milestones fremhæves med et tydeligt (firkantet) ikon i tidsplanen. 
Milestones kan redigeres og flyttes på samme måde som opgaver kan.

Sortering - opgaverækkefølge

Opgavernes rækkefølge kan ændres ved at "trække" opgavenavnet op elle ned (Drag & Drop).

Tidsregistrering

Opgaver kan bemandes direkte i Gantt-kortet. 
Herefter kan de valgte medarbejdere se opgaven i deres ugeseddel og på mobil.

Skrivebeskyttet - readonly

Gantt-kortet kan for udvalgte brugere vises i skrivebeskyttet tilstand, således at brugeren ikke kan flytte eller redigere projekter og opgaver.

Print

Gantt-kortet kan printes eller gemmes som pdf.

Version 2.0 - første halvår 2016


Gantt Pro baseline bruges til at vise et "billede" af et projekts planlagte tidsplan i forhold til de ændringer der foretages under et projekts gennemførelse. Du kan derfor sammenholde den oprindelige projektplan med de ændringer der løbende foretages. 

Der kan oprettes/gemmes flere baselines pr. projekt, således at valgte ændringer løbende kan gemmes og evalueringen af et projekt bliver derfor langt bedre.

Baseline er et stærkt redskab til at følge op og synliggøre ændringer og forsinkelser i projekt-tidsplanen.

Vi glæder os til at vores kunder tager modulet i brug og høre den første kundefeedback!

Læs mere om Gantt Pro