Guide til hjertet

guide-til-hjertet.png
Når der er behov for hjælp, skal det være nemt at finde hjælp! 
Vi har derfor introduceret et nyt begreb Guide, som med det samme leder dig hen til den hjælpetekst, som vedrører lige præcist det skærmbillede du står i.

Vi er startet op med en Guide i de mest centrale skærmbilleder , men der kommer løbende nye til.
Hvis et hjerte-ikon vises øverst til højre, findes en/flere guides til dette skærmbillede.