Gantt Pro med baseline

baseline.png
Så er vi klar med Gantt Pro version 2.0.
Denne version indeholder den helt nye baseline feature, fasefarver, layout- og hastighedsforbedringer, fejlrettelser m.m.

Baseline
Gantt Pro baseline bruges til at vise et "billede" af et projekts planlagte tidsplan i forhold til de ændringer der foretages under et projekts gennemførelse. Du kan derfor sammenholde den oprindelige projektplan med de ændringer der løbende foretages. 

Der kan oprettes/gemmes flere baselines pr. projekt, således at valgte ændringer løbende kan gemmes og evalueringen af et projekt bliver derfor langt bedre.

Baseline er et stærkt redskab til at følge op og synliggøre ændringer og forsinkelser i projekt-tidsplanen.

Layout
Opgaver med tilhørende underopgaver vises nu i et mere "klassisk" layout, hvor det er mere tydeligt at opgavens varighed er baseret på underopgavernes start og slut.

Fasefarver
Fasefarver er nu også implementeret i Gantt Pro - og det er derfor muligt at bestemme farven for hver enkelt opgave, ja endda bestemme farven for hver Milestone via fasetilknytningen.

Læs også nyheden da vi lancerede Gantt Pro