Planlægningsværktøj

 • Planlæg med Drag and Drop
 • Planlæg medarbejdere, projekter og opgaver
 • Planlæg i "tal" eller grafisk
 • Planlæg i start-/sluttid, timer eller dage
 • Send planlægning til medarbejderens kalender og mobil
 • Forudse flaskehalse og undgå at de opstår
 • Planlæg i forhold til ferie og helligdage
 • Planlæg i forhold til kompetencer
 • Udover den økonomiske gevinst kan vi også bruge EazyProject som et planlægningsværktøj, og på den måde gøre alt hvad vi kan for at undgå flaskehalse og overbebyrdede medarbejdere i vores organisation

  Rune Overlade
  Slagelse Kommune, Drift og Anlægscentret

  Tidsplanlægning

  Tidsplanlægning Online

  EazyProject Ressourcestyring er et banebrydende planlægningsværktøj, der tilbyder brugervenlige værktøjer til projektplanlægning.

  EazyProject indeholder ressourceplaner, projektplaner og kalenderoversigter, der giver et komplet overblik over den fremtidige belastning af medarbejdere og projekter - kort sagt det perfekte planlægningsprogram!

  EazyProject Ressourcestyring giver brugeren mulighed for at planlægge projekter og ressourcer på en helt ny og banebrydende måde.

  Find ledige ressourcer

  Allerede når et projekt oprettes, kan den projektansvarlige finde ledige ressourcer og straks bemande projektet.

  EazyProject sikrer en effektiv og brugervenlig planlægning og styring af vores projekter og opgaver

  Karsten Bech Hansen
  Product Manager, NGI A/S

  Ét planlægningssystem

  Mange planlægningsværktøjer tilbyder én måde at planlægge på - EazyProject planlægningsprogrammet giver mulighed for flere forskellige metoder til planlægning.
  Kalenderplanlægning med start- og sluttid, grovplanlægning, detailplanlægning eller planlægning med jævn fordeling.
  Løsningen understøtter endda en kombination af ovenstående og er derfor utrolig fleksibel at anvende.