Administration

Afrunding af tidsregistreringer

Tidsregistreringer kan indstilles til at blive rundet af. Det kan, eksempelvis, bruges i cases hvor kunder betaler per påbegyndt kvarter, halve time og så videre eller til at indføre en minimumgrænse for registreringer.

Administration > Diverse > Systemopsætning > Se fane Afrunding af tidsregistrering

Opsætningen foregår under systemopsætning hvor nedenstående værdier kan indstilles.

Global afrunding eller per medarbejdertype

Opsætningen kan enten gælde for alle medarbejdere i løsningen eller differentieres per medarbejdertype. Hver medarbejdertype skal sættes op selvstændigt under Typer i administartionsmenuen. 

Udeluk projekttyper fra afrunding
Vælg eventuelle projekter, der skal fritages helt fra afrundingsreglerne. Oplagte kandidater er fravær og interne projekter.

Afrundingsregler
Afrundingen kan runde op, ned eller af mod nærmeste minuttal. Hvis der vælges af- eller nedrunding kan en tidsregistrering ende på 0 minutter. I så fald gemmes den stadig, men med 0 som værdi, så historik og bruger-kommentar bevares.