Planlægning

Allokerings- og ambitionsfaktor

Allokeringsfaktoren beregnes på baggrund af salgspris og kostpris. Salgsprisen kan enten være en fastpris eller en timepris. Kostprisen er altid en timepris. EazyProject kan sættes op med flere forskellige modeller for timepriser.

Kort fortalt, så beregnes allokeringen (estimat) ud fra forbrugt og planlagt forbrug af timer.

Dvs at hvis der dags dato er forbrugt 10 timer og planlagt 5 timer fremadrettet, så er allokeringen (estimatet) på ialt 15 timer. Dette tal vil løbende ændrer sig igennem en opgaves levetid baseret på tidsregistrering og planlægning. Dette tal sammenholdes med et opgavebudget, for at kunne fange evt. afvigelser på så tidligt et tidspunkt som muligt.

Allokeringen (estimatet) er med en opdateret plan altid det bedste bud på hvad der skal bruges af timer ialt.

Ved at omregne timerne til kost og salgspriser og se på forholdet mellem disse to (salgspris divideret med kostpris) får man allokeringsfaktoren.

Ved medgået tid, vil faktoren aldrig ændre sig, men på fastpris projekter, vil denne faktor løbende ændre sig. Bruges der for meget tid eller for dyre medarbejdere, forværres allokeringsfaktoren. Bruges der mindre tid eller billigere medarbejdere stiger allokeringsfaktoren.

Når et projekt startes op, kan man på projektet angive en ambitionsfaktor, som er den ønskede faktor på et projekt. Det er herfra projektlederens ansvar at styre allokeringsfaktoren ifht ambitionsfaktoren. Dette kan gøre med prisen på medarbejderne, antallet af timer eller ved at få tilført flere penge til projektet.