Gantt chart

Visual overview of projects, tasks and ressourses
Drag & Drop project planning and mile stones
Baseline, dependencies and wbs

 • Gantt chart with Drag & Drop
 • Dependencies – 4 types
 • Baselines
 • Critical path
 • Tasks in unlimited levels
 • Fully integrated to EazyProjects time registration tool
 • Simple and user friendly time plan
 • Indention and sorting
 • Progress – automatical (by time registrations) or manually (by slider)
 • Mile stone plan across projects and tasks
 • Read-only for selected users
 • Quick allokation for time registration

Time plan online

EazyProjects Gantt chart is a unique tool for the project manager who wants a visual overview of projects, tasks and ressource all at the same time.

 • Drag & Drop projects and tasks
 • Create projects directly in the Gantt chart
 • Create tasks directly in the Gantt chart
 • Allocate employees directly in the Gantt chart
 • Own colors on tasks and milestones

Timeplan online

Baselines

Gantt Pro baselines are used to show an image of a projects scheduled time plan according to the changes that are done during the projects completion.

You can therefore compare the original project plan with the changes made along the way.

You can create/save several baselines per project, so the chosen changes can be saved continually and the evaluation of the project will improve.

Baselines are a strong tool for follow-up and visualize changes and delays in the project time plan.

Milestones

Milestones

Milestones vises med tydelige ikoner – og kan “drag’s” ligesom opgaverne.
Milestones kan nemt fremhæves med egne farver.

Afhængigheder

Opgaver flyttes automatisk hvis der er oprettet afhængigheder imellem de forskellige opgaver.

Gantt-diagrammet understøtter alle 4 typer afhængigheder, som er:

 1. start til start
 2. slut til slut
 3. slut til start
 4. start til slut

Fremgang %

Fremgang (% færdig) kan beregnes på to forskellige måder – på baggrund tidsregistreringer eller manuelt via en slider.

Gantt diagram med kritisk vej

Kritisk vej er en sekvens af opgaver, der ikke kan blive forsinket – ellers vil hele projektet forsinkes.
Kritisk vej bestemmer samtidig den korteste tid projektet kan gennemføres på.

Sortering – indrykning

Opgavernes rækkefølge kan nemt ændres ved at “trække” opgavenavnet op elle ned.
Opgave kan rykkes ind og ud og et projekt kan derfor løbende ændres og udvides.

Wbs (Work Breakdown Structure)

Wbs bruges til at strukturere og organisere opgaver i Gantt-kortet via en logisk nummerering.

Wbs struktur/hierarki genereres automatisk i forhold til opgavernes sortering og indrykning.
Wbs-nummeret kan nemt vises og skjules i Gantt Pro.

Skrivebeskyttet – readonly

Gantt diagrammet kan for udvalgte brugere vises i skrivebeskyttet tilstand, således at brugeren ikke kan flytte eller redigere projekter og opgaver.

Det er herved muligt at “invitere” andre medarbejdere (også eksterne) til at følge projekter via gantt-kortet.

 

Opret en demo

Alt hvad vi skal bruge er din email