Fakturering skal være nemt

EazyProject Finans

Dan dig et overblik over virksomhedens fakturaer og betalingsstatus

Unikke funktioner

Fakturering skal være nemt og hurtigt, derfor tilbyder EazyProject brugervenlig fakturering.

Overblik over virksomhedens fakturaer og betalingsstatus samt rapportering af omsætning i brugervenlige grafer i realtid, udgør en del af EazyProject Finans.

 • Automatisk indlæsning af tid, kørsel, udlæg og materialeforbrug til fakturakladde
 • Fakturaudlæg, fakturakladde, e-mail faktura m.m.
 • Projektfakturering med projektvaluta
 • Multiselskab understøttelse
 • Nem dataeksport af fakturaer til økonomisystem
 • Betalingsrater – fast eller medgået tid

Fakturaskabeloner

En faktura kan oprettes på ganske kort tid på baggrund af et tilbud, en ordre eller en fakturaskabelon.

Tilbuddet eller ordren lukkes og kopieres til en ny faktura med et enkelt klik, så tilbuddets indhold ikke skal tastes igen. Dette sparer tid og minimere fejlindtastning.

 

Pdf og e-mail

Alle fakturaer og kreditnotaer kan udskrives eller gemmes som pdf-filer. De kan også afsendes som e-mail direkte fra systemet.

Fleksibel fakturering

Online adgang – ingen installation

E-fakturering

Det er muligt at benytte EazyProjects fakturering til også at afsende e-fakturaer. Det er ganske nemt at sætte op, og du får løbende en status på din afsendelse  også om den er læst af modtageren.

Hvis du hellere vil sende fakturaen som en pdf til din kunde, så klares det med et enkelt klik.

Med den nyeste teknologi på området sikrer vi, at du som kunde får den nemmeste løsning til alt din fakturering.

Hurtig overførsel af data

Finansdelen i EazyProject tilbyder oprettelse af tilbud, ordre og fakturaer via internettet.

Der er en logisk rød tråd igennem systemet fra et projekt startes til timeregistreringer, kørsel og udlæg godkendes og faktureres.

 

Faktureringspotentiale

Der findes forskellige redskaber til at se faktureringspotentialet.
Flere rapporter giver et samlet overblik over forbruget af tid, kørsel og udlæg. De ønskede data kan hurtigt overføres til en fakturakladde.

Med projekt- og timestyring

Fuldt ud integreret fakturering

Serviceplaner og Abonnementsstyring

EazyProject indeholder et simpelt og brugervenligt modul til at styre serviceplaner og abonnementer.

 • Online styring af abonnementer og serviceplaner
 • Auto-opret nye ordrer på baggrund af abonnementer
 • Gentag automatisk pr. dag, uge eller måned
 • Opret forskellige serviceintervaller på samme kunde
 • Ved udløb vises besked, så nyt abonnement/ny serviceplan kan oprettes

Serviceplaner anvendes typisk, når en kunde skal faktureres i fastlagte intervaller (hver 3. måned, hvert år osv.). De kan bl.a. anvendes til at styre servicebesøg, abonnementer og vedligeholdelsesaftaler.

Visuelle finansgrafer på alle platforme

EazyProject finansgrafer er tilpasset markedets nyeste tablets, inkl. iPad. Alle finansgrafer vises som billeder og kan derfor printes, kopieres eller gemmes.

Hver farve giver et hurtigt overblik af grafen, som nemt kopieres til Word, Powerpoint m.m.

 

Muligheder med multiselskab

 • Understøtter forskellige momssatser
 • Understøtter forskellige projektvalutaer
 • Multiselskab eksporter og integration
 • Multiselskab med valuta support
 • Hvert selskab har eget fakturalayout
 • Hvert selskab har egen nummerserie
Med få klik får vi et fuldstændigt overblik over al konsulent-aktivitet på en given kunde, hvilket gør faktureringsprocessen betydelig lettere end tidligere.
Jan Rasmussen,
CapaSystems A/S

Automatisk oprettelse af

Tilbud og ordrer

Med et enkelt klik oprettes alle nye ordrer, hvor næste ordredato er nået til. Dette sker på baggrund af serviceplanerne. Ordrerne kan herefter redigeres, e-mailes, printes eller kopieres til fakturaer.

Læs mere

Dashboard

Se den totale fakturering

Dashboardet er rollebaseret og kan tilpasses til hver enkelte medarbejder, på tværs af organisationen. Få et overblik over alle fakturaer uge for uge, måned for måned, eller år for år.

Læs mere

Tag styringen på dine projekter og få et visuelt overblik

Klik her og tilmeld dig EazyProjects Arkitektdag 2019