Feriehåndtering

Ferielov 2020

Ferieloven 2020 får allerede i 2019 en indflydelse på optjening og afholdelse og indefrysning af ferie.

Som udgangspunkt behøver du ikke at foretage dig yderligere, hvis du selv har styr på processen eller det håndteres i andre systemer, men hvis du gerne vil have EazyProject til at håndtere det, kan det gøres på følgende måde.

Optjeningsåret 2019 bliver ændret således at der kun optjenes i perioden 01-01-2019 til 31-08-2019, med afholdelse i perioden 01-05-2020 til 30-09-2020. Der er to måder dette kan håndteres på:

  • Opret en opgave i ferieprojektet f.eks Ferie 2019
  • Oprette en ny fraværstype f.eks Ferie 2019 koblet til opgaven i ferieprojektet. Optjeningsperioden 01-01-2019 til 31-08-2019 og afholdelse 01-05-2020 til 30-09-2020 (husk evt. at lukke for samme periode i den almindelige ferie fraværstype)
  • Tildel relevante medarbejdere ferietypen
  • Husk, at hvis du arbejder med ferie i timer i stedet for dage, skal denne fremgangsmåde benyttes for alle de forskellige normtider.

Alternativt kan du kontakte vores support og få dem til at rette optjening- og afholdelsesperioden til, for den allerede eksisterende ferie fraværstype.

Indefrysning – Hvad der optjenes i perioden 01-09-2019 til 31-08-2020, skal indefryses. Fremgangsmåden er:

  • Opret en opgave i ferieprojektet. F.eks Ferie indefrosset
  • Opret en fraværstype. F.eks Ferie indefrosset – husk  at sætte flueben i “Helligdag”, så medarbejderne ikke kan planlægge på denne fraværstype.
  • Optjeningsperioden 01-09-2019 til 31-08-2020. Der skal angives en afholdelsesperiode, så angiv f.eks 01-09-2020 til 30-09-2020
  • Tildel relevante medarbejdere ferietypen
  • Når de indefrossede timer skal indrapporteres findes summerne ved at trække Ferie difference rapporten for den pågældende fraværstype.

Har du yderligere spørgsmål til hvordan den nye ferielov skal håndteres i EazyProject er du altid velkommen til at kontakte supporten.