Feriehåndtering

Ferielov 2020

Ferieloven 2020 får allerede i 2019 en indflydelse på optjening, afholdelse og indefrysning af ferie.

Hvis du selv har styr på processen eller det håndteres i andre systemer, behøver du ikke foretage dig yderligere. Hvis du gerne vil have at EazyProject håndterer det, beskrives dette i det efterfølgende.

Håndtering af ferieloven 2020 i EazyProject

Optjeningsåret 2019 

Optjeningsåret 2019, bliver ændret således at der kun optjenes i perioden 01-01-2019 til 31-08-2019, med afholdelse i perioden 01-05-2020 til 30-09-2020.
Der er to måder dette kan håndteres på:

 • Opret en opgave i ferie/fravær-projektet f.eks Ferie 2019.
 • Opret en ny fraværstype f.eks Ferie 2019 koblet til opgaven i ferieprojektet.
 • Tildel fraværstypen optjeningsperioden 01-01-2019 til 31-08-2019 og afholdelsesperiode fra 01-05-2020 til 30-09-2020.
  Husk evt. at lukke for samme periode i den almindelige ferie fraværstype.
 • Tildel relevante medarbejdere ferietypen.

Alternativt kan du kontakte vores support og få dem til at rette optjening- og afholdelsesperioden til, for den allerede eksisterende ferie fraværstype.

OBS! Hvis du arbejder med ferie i timer i stedet for dage, skal denne fremgangsmåde benyttes for alle de forskellige normtider.

Indefrysning 

Grundet overgangen til den nye ferielov 2020, skal ferien der optjenes i perioden 01-09-2019 til 31-08-2020, indefryses.
Fremgangsmåden i EazyProject er som følgende:

 • Opret en opgave i ferieprojektet. F.eks Ferie indefrosset.
 • Opret en ny fraværstype f.eks Ferie indefrosset.
 • Husk  at sætte flueben i “Helligdag”, så medarbejderne ikke kan planlægge på denne fraværstype.
 • Tildel fraværtypen optjeningsperioden 01-09-2019 til 31-08-2020.
  Der skal også angives en afholdelsesperiode, her kan du f.eks angive fra 01-09-2020 til 30-09-2020.
 • Tildel relevante medarbejdere ferietypen.
 • Når de indefrossede timer skal indrapporteres findes summerne ved at trække Ferie difference rapporten for den pågældende fraværstype.

Har du yderligere spørgsmål til hvordan den nye ferielov skal håndteres i EazyProject er du altid velkommen til at kontakte vores support.

INFO: Vi opdaterer i øjeblikket vores håndtering af den nye ferielov, så det bliver langt enklere for dig som bruger.