Projektstyring
Louise Heine  //  16-01-2019

Sådan bruger du Gantt Pro

EazyProject Gantt Pro er projektlederens visuelle værktøj, der skaber et komplet overblik over projekter, opgaver og ressourcer.
På denne side finder du en guide, til at hjælpe dig godt i gang med Gantt Pro.

OBS! Det anbefales at anvende nyeste Internet browser-versioner (og gerne Google Chrome), for at få den bedste bruger-oplevelse.

Drag & Drop
Opgave kan nemt flyttes med musen og varighed ændres.
Ændring af opgaverækkefølge (sortering) foretages ligeledes via drag & drop.

Afhængigheder

Afhængigheder (links) kan oprettes i alle 4 varianter og alle er uden “slæk” i denne version.

1. start til start
2. slut til slut
3. slut til start
4. start til slut

Links oprettes ved at trække en linie med musen fra opgave start/slut til en anden opgaves start/slut.
Links er markeret med en cirkel i hver “ende” af en opgave.
Links slettes med dobbelt-klik.

Kritisk vej
Kritisk vej er en sekvens af opgaver, der ikke kan blive forsinket – ellers vil hele projektet forsinkes.
Kritisk vej bestemmer samtidig den korteste tid projektet kan gennemføres på.
En opgave betragtes som kritisk, hvis den ikke har nogen dage med slæk og enhver forsinkelse af opgaven vil direkte have indflydelse på projektets afslutning.

Slæk er den tid, en opgave kan forskydes uden at påvirke en anden opgave eller projektets slutdato.
Kritisk vej vises ved at klikke på linket “Vis kritisk vej” øverst til højre.

Baseline

Gantt Pro baseline bruges til at vise et “billede” af et projekts planlagte tidsplan i forhold til de ændringer der foretages under et projekts gennemførelse. Du kan derfor sammenholde den oprindelige projektplan med de ændringer der løbende foretages.

Baselines oprettes og vælges ved at åbne/redigere et projekt (dobbelt-klik på et projekt).
Baseline er et stærkt redskab til at følge op og synliggøre ændringer og forsinkelser i projekt-tidsplanen.

Baseline vises ved at klikke på linket “Vis baseline” øverst til højre, bemærk at siden genindlæses når baseline visning ændres.

Åben/luk af projekter og opgaver
Projekter og opgaver kan åbnes og lukkes ved at klikke på +/- ikonerne.
Åben/luk huskes selvom du har været logget ud.Bemærk, vælger du at åbne/lukke alle projekter/opgaver via knapperne “Fold alle ud” og “Fold alle ind” huskes dette ikke og du kan derfor “genskabe” dit projekttræ ved at klikke Opdater eller genindlæse hele siden.

Indrykning – ryk  ud/ ryk ind
Opgaver kan rykkes ud og ind ved hjælp af knapperne “Ryk ud” og “Ryk ind”.
Klik på et opgavenavn for at markere en opgave og klik herefter ryk ud/ryk ind.

Fremgang %
Fremgang (% færdig) kan beregnes på to forskellige måder og metoden vælges pr. projekt.
Metoden kan godt ændres undervejs i et projektforløb.
Når et projekt oprettes eller redigeres vælges imellem Vis fremgang på baggrund tidsregistreringer eller manuelt.

Manuel fremgang
Projekt- og opgavefremgang vælges og opdateres manuelt via “slider-værktøjet”.
Der er ingen automatisk sammenhæng imellem projektfremgang og opgavernes fremgang ved denne metode.

Fremgang baseret på tidsregistreringer
Projekt- og opgavefremgangen (% færdig) opdateres automatisk i takt med, at medarbejderne registrerer tid og sammenholdes med det indtastede budget i timer.

Milestone
Milestones fremhæves med et tydeligt (firkantet) ikon i tidsplanen.
Milestones kan redigeres og flyttes på samme måde som opgaver kan.
En milestone oprettes som en opgave, men med afkrydsningen “Milestone” hvor start- og slutdato er den samme.

Filtrer
De mange filtrer bruges til at afgrænse Gantt-kortets projekter og opgaver.
Filtrene huskes selvom du har været logget ud.

Medarbejderfilter
Hvis dette filter anvendes (en medarbejder er valgt), vises kun projekter hvor den valgte medarbejder er projektmedlem.

Afdelingsfilter
Hvis dette filter anvendes (en afdeling er valgt), vises kun projekter hvor mindst én medarbejder i den valgte afdeling er projektmedlem eller opgavemedlem.

Zoom
Selve visningen af Gantt tidsplanen (og overskrifterne) kan tilpasses forskellige zoom-niveauer.

Scroll – vandret
Hvis indholdet af gantt-kortet er større end selve skærmindholdet, vises automatisk en vandret scrollbar nederst i gantt-kortet.
Specielt ved zoom-visninger over 100% vil dette være tilfældet.

TIP!
Gantt-kortet scroller automatisk til et projekts eller en opgaves startdato, ved at klikke én gang på selve projekt-/opgavenavnet.

Sortering projekt- og opgaverækkefølge

Projekterne sorteres som udgangspunkt efter projektnavn.
Hvis der anvendes et manuelt projektnummer, sorteres projekterne efter dette indtastet nummer.
Anvendes automatisk projektnummer (autogenereret) sorteres efter dette nummer.

Opgavernes rækkefølge kan ændres ved at “trække” opgavenavnet op elle ned.
Opgavernes rækkefølge kan kun ændres indenfor samme opgaveniveau og indenfor samme projekt.
Hvis en opgave skal flyttes til en anden opgavegruppe (under samme projekt), kan dette ske ved at benytte både sortering og ryk ud / ryk ind værktøjet.

Flyt og ændre varighed

En opgaves varighed eller start/slut kan ændres via drag & drop eller ved at redigere en opgave og ændre dato(er).
Det nemmeste er at “trække” i opgavebjælkens start/slut for at ændre varighed eller trække i hele bjælken til højre/venstre for at forskyde opgavens periode.

Opret projekt
Klik på det øverste plus-ikon (+) – ikonet der står i overskrift-linjen.
Et popup-vindue åbner hvor du kan indtaste projektnavn, kunde, vælge fremgang m.m.

Ret projekt
Dobbelt-klik på et projektnavn eller den farvede projekt-bjælke for at redigere projektdata.

Slet projekt
Dobbelt-klik på et projektnavn eller den farvede projekt-bjælke for at redigere projektdata.
Klik på linket “Slet projekt” for at slette.

Bemærk, et projekt kan ikke slettes, hvis der er tidsregistreringer gemt på dette projekts opgaver.

Opret opgave
Klik på det øverste plus-ikon (+) – ikonet udfor den opgave, du vil oprette en ny opgave under.
Et popup-vindue åbner hvor du kan indtaste opgavedata, bemanding m.m.
Hvis du får oprettet en opgave med forkert indrykning, kan indrykningen ændres efterfølgende.

Bemærk, opgaver kan oprettes i ubegrænsede antal niveauer, så bare opret løs.

Ret opgave
Dobbelt-klik på et opgavenavn eller den farvede opgave-bjælke for at redigere opgavedata.

Slet opgave
Dobbelt-klik på et opgavenavn eller den farvede opgave-bjælke for at redigere opgavedata.
Klik på linket “Slet opgave” for at slette.

Bemærk, en opgave kan ikke slettes, hvis der er tidsregistreringer gemt på denne opgave.

Bemand opgaver til tidsregistrering
Dobbelt-klik på et opgavenavn eller den farvede opgave-bjælke for at redigere opgavedata.
Vælg medarbejder en/flere under “Ressourcer tidsregistrering”.
Herefter kan de valgte medarbejdere se opgaven i deres ugeseddel og på mobil.

Faser

Faser vises ikke i selve gantt-kortet.
En fase vælges pr. opgave og benyttes til at kunne rapportere på tværs af opgaver samt tilknytte en farve til en opgave/milestone.
Faser oprettes (og fasefarve vælges) pr. fase under menupunktet Projekter » Faser.

Afsluttede projekter og opgaver

Vises med grå skrifttype og grå baggrund.

Skrivebeskyttet – readonly

Gantt-kortet kan for udvalgte brugere vises i skrivebeskyttet tilstand, således at brugeren ikke kan flytte eller redigere projekter og opgaver.
For at begrænse en bruger til kun at kunne se Gantt-kortet, skal brugeren tilknyttes en “readonly” rolle.
Opsætning af dette findes under Administration » Diverse » Systemkonfiguration og fanen Rollespecifik.

Print
Gantt-kortet kan printes ved at klikke på print-ikonet øverst til højre.
Du kan herefter vælge at printe eller gemme en pdf – dette afhænger af den Internet-browser du anvender.