Mobil

Guide til EazyProject App

Download vores App i App Store eller i Google Play

Login

Første gang der logges ind, skrives URL’en på EazyProject løsningen

Eksempelvis:
XXX.eazyproject.dk
autodemo.eazyproject.dk/XXX (XXX er firmaets navn)

Det er muligt at gemme login indstillingerne så der ikke skal logges ind hver gang.

Menuer

Der er følgende menuer tilgængelige (menu åbnes i øverste venstre hjørne)*:

Tidsregistrering
Udlæg
Kørsel
Kanban
Hjælp


Det er muligt at skifte sprog.
Log ud – mulighed for at ændre bruger/url

* Hvis nogle menupunkter ikke vises, så skyldes det at brugerens rolle ikke har fået tilknyttet appsider. Det gør man ved at logge ind på websystemet, under administration > Roller > Vis Roller > Rediger > Adgang App

Tidsregistrering

Dato – der kan skiftes dag frem eller tilbage med en dag af gangen ved at “swipe” til venstre eller højre.

Alternativt kan vælges uge frem eller tilbage v.h.a. “swipe” i den del af skærmen som viser dagene (M-T-O-T-F-L-S).

I bunden af skærmbilledet vises summen af timer registreret den pågældende dag, normtiden for den pågældende dag og flexsaldoen inkl. dags dato.

I toppen af skærmbilledet vises datoen og tilsvarende ugenummer.

Valg af projekt/opgave
Ved at trykke på “plus” tegnet i øverste højre hjørne, fremkommer listen af projekter, som man som bruger er projektmedlem af. I parentes står antallet af opgaver som er tilgængelige i projektet (opgaver man som bruger er allokeret til). Ved mange projekter, kan der søges på projektnavn eller projektnummer.
Vælges et projekt, fremkommer listen af opgaver som er tilgængelige for tidsregistrering. Der er også mulighed for at filtrere på opgaver som ligger i favoritter (og filtrere på projekter som har opgaver som ligger i favoritter).
Det gør man ved at trykke på  “stjerne-ikonet” (i øverste højre hjørne).
Opgaver tilføjes til favoritter ved at trykke på stjerne-ikonet foran opgavenavnet.

Indtastning
Vælges en opgave er det muligt at indtaste tid i timer og decimaler (både komma og punktum kan benyttes som separator).
Ændres datoen, bliver tidsregistreringen gemt denne dato.
Der kan knyttes en kommentar til en tidsregistrering.

Stopur
Tiden kan også registreres med stopur, ved at benytte funktionen “Start stopur” (En ikke stoppet opgave, vil på forsiden for dagen have en lyseblå farve og tiden vil stadig køre).
Ved stop af stopuret, vil start- og sluttidspunkt samt den totale tid vises i kommentarfeltet.

Gem registrering
Når tidsregistreringen er på plads, kan den gemmes ved at trykke “Gem” i øverste højre hjørne. Hvis man fortryder kan man vende tilbage til forrige skærmbillede via “Annuller” eller tidsregistreringen kan slettes via knappen “Slet tidsregistrering” i bunden.

Godkendelse
Det er muligt at godkende timer dag for dag, ved at trykke på den blå knap “Godkend” i bunden.

En dialogboks fremkommer for at sikre at brugeren ønsker at godkende og dermed lukke dagen for yderligere registreringer og ændringer (tids- og kørselsregistreringer).

Når dagen er godkendt, forsvinder gem-knappen og der står “Godkendt” med grøn skrift.

Synkronisering
Når en registrering er gemt vises der et Recycle ikon (to pile) i øverste venstre hjørne, som indikerer at der findes registreringer som endnu ikke er blevet synkroniseret med webløsningen. Ved at “trække ned” i billedet synkroniseres Iphone app’en med webløsningen.

Følgende synkroniseres:

  • Projektmedlemskab
  • Opgaveallokering
  • Status på projekt/opgave
  • Tidsregistreringer
  • Kommentarer og godkendelser

Hovedreglen for synkroniseringen er, at webløsningen er styrende ved uoverensstemmelser.

Udlæg

Registrering af udlæg sker på stort set samme måde som tidsregistreringer.
Du vælger projekt og opgave, udfylde derefter alle felter, hvorefter registreringen kan gemmes og synkroniseres.

Det er også muligt at gemme billeder og “vedhæfte” dem til en udlægsregistrering. Dette gør man ved at trykke på kamera symbolet oppe i højre hjørne. Efter der er taget et billede (eller valgt et som ligger på mobilen i forvejen) vises de under “Vis billeder” i oversigten af registreringen. Her kan man også slette billeder fra App’en.

Kørsel

Registrering af kørsel sker på stort set samme måde som tidsregistreringer.
Du vælger projekt og opgave, udfylde derefter alle felter, hvorefter registreringen kan gemmes og synkroniseres.

Kanban

Her vises der en oversigt over alle kanban tavler man adgang til. Ved at trykke på et tavlenavn vises der en oversigt over alle kanban kort, en kolonne ad gangen. Ved at swipe til højre eller venstre kan man skifte til en anden kolonne. Der kan oprettet et nyt kort ved at trykke på plus tegnet i øverste højre hjørne. Ved siden af plustegnet findes der et synkroniser symbol. Ved at trykke på ikonet, synkroniseres iPhone med webløsningen.

Det er muligt at få adgang til flere oplysninger, og redigering af kortet ved at trykke på det.

Drejer du iPhonen fra stående til liggende, kan man se flere kolonne ad gangen.

Klik her og tilmeld dig EazyProjects Arkitektdag 2019