Projektstyring
Louise Heine  //  16-01-2019

Sådan bruger du kanban tavlen

Opret tavle

En ny tavle kan oprettes på 3 forskellige måder:

1. Opret ny
Du opretter selv kolonner, kort m.m. helt forfra.
Kolonner kan først tilføjes når tavlen er gemt første gang.
Du klikker på blyant-ikonet for at redigere den valgte tavle og tilføje kolonner.

2. Kopier tavle uden kort
Tavle og kolonner kopieres – kort kopieres ikke.

3. Kopier tavle med kort
Tavle, kolonner, kort og etiketter kopieres.
Slettede kort, kolonnen Arkiv, kommentarer og kort-log kopieres ikke.

Filtrer

“Vis kun mine kort – ansvarlig” viser kun kort du er ansvarlig for.

“Vis kun mine kort – allokeret” viser kun kort du er allokeret til (tidsregistrering).

“Vis på tværs af tavler” viser alle tavler du har adgang til.

Kort du er ansvarlig for fremhæves med rødt.

Eksisterende kort kan redigeres i denne visning, nye kort kan ikke oprettes her.

Du kan “hoppe” direkte til en tavle, ved at klikke på tavlenavnet.

Gantt
Hvis tidsregistrering er aktiveret på en tavle og brugeren har rolle-adgang til gantt-kortet, vises et link til gantt-kortet.

Gantt-kortet giver et hurtigt tidsmæssigt overblik over hvornår tavlens kort er oprettet og har deadlines.

Du kan herved nemt “hoppe” imellem gantt og kanban.

Log tavle
Viser seneste log-beskeder på tværs af alle tavlens kort.

Søgning
Øverst til højre i skærmbilledet findes en søgefunktion, der kan søge på tværs af tavler.

Der kan søges efter kortnavn, kort beskrivelse, kort ansvarlig og kort kommentarer.

Opret kolonner
Klik på blyant-ikonet for at redigere den valgte tavle.

Tilføje alle de kolonner du har brug.Du kan ændre kolonne-rækkefølge via drag & drop.

Klik på blyant-ikonet hvis du ønsker at tilføje en mouse-over beskrivelse eller en baggrundsfarve.

En kolonne kan kun slettes hvis den ikke indeholder kort.

Kort

Opret kort
Et nyt kort oprettes ved at klikke i et tomt område i en valgfri kolonne.

Du skal blot udfylde et kortnavn, så kan kortet gemmes.

Rediger kort
Et kort redigeres ved at klikke direkte på kortet.

Slet kort
Åben et kort og klik på Slet kort.

Kortet flyttes til tavlens “skraldespand” og forsvinder fra tavlen.

Slettede kort kan gendannes ved at klikke på blyant-ikonet for at redigere den valgte tavle.

Åben listen med slettede kort ved at klikke “Slettede kort”.

Klik “Gendan” udfor de kort du vil gendanne – kortene flyttes herefter tilbage til den kolonne de blev slettet fra.

Deadline
Enhver deadline der er dags dato eller er overskredet, markeres med rød tekst i kanbantavlen.

Etiketter
Etiketter kan oprettes og tilknyttes et kort.

Etiketter “genbruges” på tværs af tavler, det betyder at du arbejder med de samme etiketter på alle tavler.

Etikette forklaringen (linket Etiketter øverst til højre) tilpasses den enkelte tavle, så kun de etiketter der er i brug vises.

Kommentarer
Kommentarer kan oprettes på hvert kort og vises på kortet med de nyeste øverst.

Den kortansvarlige bliver informeret om nye kommentarer, eller du vælger selv hvem der skal have besked om en ny kommentar ved klikke “vælg andre modtagere” og vælge modtagere.

Tidsregistrering kort
Du kan også vælge en “aktivere” tidsregistrering på de enkelte kort.
Dette vælges hvis en tavle indeholder opgaver/kort på forskellige kunder og de forskellige kort skal tilknyttes forskellige kunder/projekter.
Hvis tidsregistrering er aktiveret på et kort, vises timeforbruget automatisk når et kort åbnes.

Farver
Farver kan tilknyttes et kort på to måder.


1. Når et kort redigeres kan der vælges en farve.

2. Når etiketter tilknyttes et kort, vises disse med den valgte etikettefarve i kanbantavlen som små “brikker”.

Backlog og Arkiv
Fungerer som de kolonner du selv opretter og indholdet kan skjules (kolonnen kan klappes sammen).

Alle tavler indeholder altid en Backlog og en Arkiv kolonne.