Planlægning

Sådan virker Heatmap i Planlægning Pro

Heatmap funktionaliteten virker I alt sin enkelthed ved grafisk at vise medarbejdernes belastningsgrad via 5 forskellige farve niveauer.

Man kan vælge at vise eller skjule heatmappet. Skjules heatmappet, fjernes farverne og kun belastningstallen vises (som tidligere)

Man kan nu også skifte mellem, at få vist belastningstallene eller få vist ”resterende tid tilbage”. Sidstnævnte er normtiden for perioden minus belastningstallet.

Man kan selvfølgelig kombinere hvilket tal man ønsker vist, med heatmap funktionaliteten slået til eller fra.

Heatmap farvernes betydningen er som standard sat op til følgende:

Mørkerød betyder man er overbelastet

Lyserød betyder at man er næste belastet op til en normtid

3 nyancer af grøn indikerer hvor meget ledig tid man har tilbage i perioden (perioden afhænger at zoomniveauet på Planlægning Pro)

Opsætningen af farverne og hvornår hvilke vises, kan generelt sættes op for EazyProject løsningen under Administration menuen, punktet Diverse og på siden Systemopsætning (se nedenstående billede)