Kunder og leverandører

Hvad er checklister?

Checklister bruges til helt små opgaver eller todos, hvor der ikke skal foretages timeregistrering på den enkelte opgave.

For at lette det daglige arbejde med checklister, kan der oprettes checkliste skabeloner, der kan genbruges på tværs af opgaver og kunder.

En checkliste skabelon kan oprettes, så den enten er tilgængelig på opgaver eller kunder, altså to typer checklister.

Checkliste-skabeloner oprettes under

Administration > Diverse > Checklister og skal naturligvis være aktiveret i rollestyringen.

To typer af checklister

1. Kunder

På kundestamkortet kan der oprettes en checkliste på baggrund af en skabelon eller afkrydsninger kan tilføjes manuelt.

– Du kan også oprette på baggrund af en skabelon og tilføje ekstra punkter manuelt.

Under Vis aktiviteter kan checkpunkter afkrydses på kunden og en bruger kan se, hvem/hvornår andre brugere har afkrydset.

2. Opgaver

I projektformularen kan en checkliste oprettes/tilknyttes en opgave – enten på baggrund af en skabelon eller afkrydsninger kan tilføjes manuelt.

– Du kan også oprette på baggrund af en skabelon og tilføje ekstra punkter manuelt.

Ugesedlen kan checkpunkter afkrydses på opgaven, og en bruger kan se, hvem/hvornår andre brugere har afkrydset.