Bluegarden integration

Sådan virker det

EazyProjects Bluegarden modul giver mulighed for at udlæse data til Bluegarden lønsystemet via et fælles filformat. Der kan udlæses data som en fil baseret på godkendt timeforbrug eller som en fil der tager højde for delta-forholdet (differencen) i registreringerne.

Eksporten sættes op med få klik og et interval for hvor ofte integrationen skal køre, sættes nemt op via EazyProjects brugervenlige interface. Nemmere kan det ikke være at sikre, at data flyttes korrekt mellem de to systemer.

Denne integration benyttes bl.a. af Nationalbanken.