Fil-integration automatisk

Import og eksport

EazyProject indeholder et import – eksport modul, som giver mulighed for at udveksle data mellem mange forskellige systemer. Der kan ind- og udlæses projekter, medarbejdere, tidsregistreringer, leverandørfakturaer og meget mere

Fil-integration bruges typisk til at overføre data til og fra økonomi- og lønsystemer som Navision, C5, Axapta, Unik Bolig, EPOS, Bluegarden, Danløn, Promark med flere.

Hver import/eksport funktion sættes op med få klik og data mappes mellem systemerne, hvorefter et interval for ind og udlæsning sættes op. Nemmere kan det ikke være at sikre, at data flyttes korrekt mellem de forskellige systemer.

Eksempler

  • Eksport af timeforbrug og fravær
  • Eksport af udlæg og rejseudgifter
  • Eksport af kørsel
  • Eksport af fakturaer og kreditnotaer

Hver import/eksport kan sættes op separat med forskellige intervaller

  • Import af medarbejdere, kunder og projekter
  • Import af leverandør fakturaer
  • Import af projekter
  • Import af fravær

Opret en demo

Alt hvad vi skal bruge er din email