Tidsregistrering

Korrektion af flexsaldo

En medarbejders flexsaldo kan korrigeres ved behov, f.eks. ved udbetaling af timerne.

Gå i Rapporter & værktøjer > se under Administrative > Flexkorrektion

Vælg den medarbejder, hvis flexsaldo skal korrigeres. Når medarbejderen er valgt vises historikken over hvad der er lavet af flexkorrektioner på medarbejderen. Derudover er det muligt at se hvad medarbejderens flexsaldo er lige nu – det står i en parentes efter Total.

Skriv det antal timer medarbejderens flexsaldo skal korrigeres i feltet Korrektion (hvis flexsaldoen skal nedskrives anvendes der minustal), skriv en kommentar til korrektionen og vælg hvilken dato korrektionen skal være effektiv fra (det kan både være bagud i tid eller frem i tid).

Tryk på Tilføj og medarbejderens flexsaldo vil blive korrigeret den dato, der er valgt og korrektionen lægges som en linje i historikken.