AOF Nord kundecase

Kunde siden 2008

Kontakt:
Carsten Rasmussen
www.aof-nord.dk

Baggrund

AOF Nord er en moderne oplysnings- og kursusvirksomhed. Under mottoet Gør noget ved dit liv tilbyder de undervisning, vejledning og konsulentydelser i Nordjylland. De er førende i regionen indenfor læse/stave og ordblinde kurser, sundheds- og livsstils kurser, vejledning, folkeoplysning og integration.

Alle indsatsområder har til formål at give mennesker mulighed for at udvikle og styrke egne kompetencer i forhold til samfund, arbejdsmarked og privatliv.

“Det var væsentligt for os at finde en fleksibel løsning der kunne skaleres i forhold til udviklingen i vores organisation, og løsningen fra EazySoft har til fulde indfriet forventningerne. Ligeledes har den løbende dialog med EazySoft fungeret upåklageligt”

AOF Nords udfordring

I takt med AOF Nords løbende vækst, blev det en større og større administrativ byrde at samle data ind på opgaveniveau, samt styre medarbejdernes flex- og feriesaldi. Medarbejderne tastede selv deres data ind i et Excel-ark, der herefter, manuelt, blev ”lagt sammen” og videreført til en Access-database.

Alt i alt en arbejdsgang der kostede meget tid, og ikke just motiverede de enkelte medarbejdere til tidsregistrering, da det var en langsommelig proces.

“Først og fremmest sparer vi tid i forbindelse med registreringen af tid”

EazySoft-løsningen

EazySoft’s software blev implementeret hos AOF Nord i oktober 2008, som værktøj til både tidsregistrering og projekt- og ferie-/flex-styring.

Løsningen er hostet hos EazySoft, hvilket sikrer at AOF Nord kun skal fokusere på at benytte løsningen, og ikke bekymre sig om hosting og daglig drift af serverne bag.

I dag benytter AOF Nord løsningen til, langt nemmere end førhen, at registrere tid for mere end 100 undervisere der hver især taster deres timer i systemet.

I forbindelse med styring af flex-tid og ferie, kan den enkelte medarbejders profil skræddersyes fuldstændigt, så der kan tages højde for eksempelvis nedsat tid og seniorordninger.

Overblikket over flex og ferie kan naturligvis trækkes løbende i separate rapporter.

AOF Nords udbytte

“Først og fremmest sparer vi tid i forbindelse med registreringen af tid,” siger konsulent Carsten Rasmussen, der har den løbende dialog med EazySoft.

“Derudover har vi nu muligheden for løbende at få overblik over hvor meget tid vi har brugt på de enkelte opgaver, i forhold til hvad vi har budgetteret med, og det åbner naturligvis op for en mere kvalitativ dialog om den enkelte opgaves status.””

EazySoft A/S som leverandør

EazySoft A/S er et mere end 10 år gammelt softwarefirma, der til dagligt har til huse i Trekroner ved Roskilde. Virksomheden har gennem sin levetid udviklet en række forskellige softwareydelser, men er i dag primært fokuseret på kerneproduktet til projekt- og tidsregistrering.

“Derudover har vi nu muligheden for løbende at få overblik over hvor meget tid vi har brugt på de enkelte opgaver, i forhold til hvad vi har budgetteret med, og det åbner naturligvis op for en mere kvalitativ dialog om den enkelte opgaves status. ”

AOF Nord valgte EazySoft som samarbejdspartner blandt en række mulige leverandører. ”Det var væsentligt for os at finde en fleksibel løsning der kunne skaleres i forhold til udviklingen i vores organisation, og EazySoft’s software har til fulde indfriet forventningerne. Ligeledes har den løbende dialog med EazySoft fungeret upåklageligt,” siger Carsten Rasmussen.