CapaSystems kundecase

Kunde siden 2007

Kontakt
Jan Rasmussen
www.capasystems.dk

Baggrund

CapaSystems A/S er Nordens førende leverandør af Systems Management-løsninger og beskæftiger i dag 57 medarbejdere, der er placeret på de to kontorer i henholdsvis Taastrup og Skanderborg.

CapaSystems leverer ekspertise og banebrydende standard-software, som kan udnytte potentialet i IT-systemer mest optimalt. Ligeledes leverer CapaSystems en lang række konsulentydelser af høj kvalitet, og det er netop i forhold til disse leverancer, at software-løsningen fra EazySoft kommer ind i billedet.

“Muligheden for med få klik at få et fuldstændigt overblik over al konsulent-aktivitet på en given kunde, gør faktureringsprocessen betydeligt lettere end tidligere”

CapaSystems udfordring

I forbindelse med leveringen af CapaSystems´ konsulentydelser har det været væsentligt for selve faktureringen, at det var muligt at registrere konsulenternes tidsforbrug ude hos kunderne. Dette blev gjort i Excel og efterfølgende tastet i C5 – en proces, der krævede mange manuelle arbejdsgange med dertilhørende risiko for fejl.

For at kunne spare den store administrative byrde, ønskede CapaSystems derfor en let tilgængelig løsning, som også kunne integreres med C5.

“Helt basalt er det et spørgsmål om at spare tid og lette så mange manuelle arbejdsgange som muligt”

EazySoft-løsningen

EazySoft-løsningen blev i sommeren 2007 implementeret hos CapaSystems som et værktøj til tidsregistrering. Løsningen er hostet hos EazySoft, hvilket sikrer, at CapaSystems kun skal fokusere på at benytte løsningen og ikke bekymre sig om hosting og daglig drift af servere m.m.

I dag benytter CapaSystems software fra EazySoft til at registrere tid og kørsel for deres konsulenter, der hver især taster deres timer ind i systemet. Fra løsningen overføres de registrerede timer direkte til C5.

I forbindelse med indtastning af konsulenternes kørsel, har EazySoft skræddersyet en rapport til CapaSystems, der tager højde for 60-dages-reglen i forbindelse med afregning af kørsel i egen bil.

Integration

“Derudover har det været væsentligt for os, at løsningen kunne integreres til både C5 og SuperOffice, så vi undgik alle de dobbelte indtastninger, der ”åd” den sparede tid op.”

Udover tidsregistreringen har CapaSystems også stor glæde af det overblik, løsningen tilbyder i form af et utal af rapporteringsmuligheder.

“Muligheden for med få klik at få et fuldstændigt overblik over al konsulent-aktivitet på en given kunde, gør faktureringsprocessen betydeligt lettere end tidligere,” siger Jan Rasmussen fra CapaSystems.

CapaSystems udbytte

“Helt basalt er det et spørgsmål om at spare tid og lette så mange manuelle arbejdsgange som muligt,” siger Jan Rasmussen og fortsætter:

“Derudover har det været væsentligt for os, at løsningen kunne integreres til både C5 og SuperOffice, så vi undgik alle de dobbelte indtastninger, der “åd” den sparede tid op.”

EazySoft A/S som leverandør

EazySoft A/S er et mere end 10 år gammelt softwarefirma, der til dagligt har til huse i Trekroner ved Roskilde. Virksomheden har gennem sin levetid udviklet en række forskellige softwareydelser, men er i dag primært fokuseret på kerneproduktet til projekt- og tidsregistrering.

CapaSystems valgte EazySoft som samarbejdspartner blandt en række mulige leverandører. ”For os er det væsentligt med en leverandør, der matcher nogle af de værdier, vi selv står for. EazySoft har i høj grad levet op til vores forventninger om høj kvalitet, hurtig service, og stor fleksibilitet,” slutter Jan Rasmussen, der stod for valget af leverandør.

CapaSystems A/S har været kunde siden 2007.