COBE Architects

Kristian Hollmann
Finance Director
www.cobe.dk

Hvad er årsagen til at I tog kontakt til EazySoft?

Vi manglede systematik i registrering af timer, så vi bedre kunne måle på dem og fakturere ud fra dem.

 

Hvilke udfordringer stod I med?

Vi havde ikke noget overblik, qua den manglende timeregistrering.

 

Hvorfor valgte I EazyProject?

Vi valgte EazyProject, pga. brugervenligheden i tidsregistrering og fakturering.

 

 Hvilken værdi tillægger EazyProject jeres virksomhed?

EazyProject giver os den værdi, at vores projektledere selv kan bemande projekter med Planlægning Pro, fakturere kunden og dermed selv tage ansvaret. De ved bedst, hvad der kan faktureres, hvad der er aftalt med kunden, hvad de skal bruge af ressourcer osv.

Hvad anser du for at være EazyProjects stærke side?

Det er helt sikkert brugervenligheden.

 

Hvordan synes du samarbejdet fungerer med EazySoft?

Det fungerer rigtig godt. Der er stor lydhørhed. Hurtig reaktion og efterfølgende opfølgning. Så det er vi meget tilfredse med.

 

Hvad synes du om niveauet af vores support?

Det fungerer rigtig fint, dog har der nogle gange været lidt lang svar tid på de spørgsmål man har stillet.

 

Hvis du skulle anbefale os til andre, hvad ville du så lægge vægt på i din anbefaling?

At projektlederne i høj grad selv kan finde ud af at styre deres projekter, ressourcestyringen og økonomistyringen, og det er super fedt.