Uncategorized

Medarbejder – se dit ferieregnskab

Medarbejderen ser sit ferieregnskab under:

Timer, km & udlæg > Opret fravær

Her vælger medarbejderen en fraværstype – under årsag til fravær – hvorefter regnskabet for den pågældende fraværstype vises.

Hvis der er foretaget korrektioner af medarbejderens fravær, vil dette fremgå under kolonnen korrektion. Under korrektionslog, fremgår det ligeledes, hvilke korrektioner der er foretager, hvornår og evt. en årsag under kommentar.

En korrektion vil typisk være udbetaling eller overførsel af ferie til det pågældende ferieår.