Tidsregistrering

Komme-gå registrering

Man kan aktivere den nye komme-gå registrering via: 

Administration > Diverse > Komme/gå

Her kan man både aktivere komme-gå og komme-gå frokost. Hvis frokost er aktiveret, vil der automatisk bliver trukket 0,5 timer fra brugerens komme-gå registrering.Når det er aktiveret, skal man logge ud og logge ind i systemet igen. Derefter kan man på den enkelte bruger vælge hvilken type komme-gå registrering, der skal være aktiv.Der er tre forskellige versioner af komme-gå.

Komme-gå

I denne version bruges komme-gå registreringen til at udregne flexregnskabet. Dette kan kombineres med det nye fraværsmodul.Dagstotalen bliver udregnet via komme-gå og registreringer på fraværsopgaver.Man skal være opmærksom på, at registrering på andre opgaver ikke medtages i dagstotalen.

Lommeregner

Denne version udregner hvor mange timer medarbejderen har været der. Man skal efterfølgende fordele timerne på de opgaver, som er blevet udført.Der vil i toppen af ugesedlen blive vist, hvor mange timer der skal fordeles.Dagstotalen og flex bliver i denne version udregnet på baggrund af tidsregistreringer på opgaverne.

1:1

Denne version er egentlig magen til Lommeregner. Man skal dog have fordelt det nøjagtige antal timer, før man kan godkende dagen.