Opdateringer

De nyeste opdateringer i Eazyproject

Mandag d. 23 september

Fravær

Opret/Vis fravær og opret/vis fravær alle og ferieoverblik er samlet i et menupunkt som nu hedder fravær. Her kan medarbejderen oprette eget fravær og en leder kan oprette fravær for flere og samtidig få et overblik over kollegaers fravær.

Fraværsopsætning og fraværstildeling er samlet i Fraværsopsætning. Ud for hver fraværstype er der nu et ressourceikon, så man nemt kan tildele fraværstyper til medarbejdere.

Login – Når en bruger har forsøgt for mange gange at logge ind, sættes brugeren på pause. Det er nu muligt at bestille et nyt password så man kan logge ind uden at skulle have en administrator til at ændre status.

Sammenlægning af skærmbilleder – Før var der vis og opret skærmbilleder nu er de fleste samlet i et menupunkt

Fakturering

Fakturering med faktureringsselskaber – Projektlisten indsnævres til det valgte faktureringsselskab

Fakturering send som pdf -Der er tilføjet cc -felt

Kommentar på rater kan overføres til faktura i infoboks

Rateplaner – Faktureringsgrundlag til rateplan er nu default ift sidste faktureringsdato

Rapporter

Hastighedsoptimering – Stor timerapport og Opfølgning medarbejder er optimeret ift visning af store mængder af data

Rapporten Alle registreringer er det nu muligt at vælge Marker viste som faktureret, så det ikke skal gøres pr registrering

Budget Pro

Budget Pro og EAC vises nu kun for et år ad gangen og der er kommet en bladre funktionalitet for at kunne skifte mellem år

Budget Pro og EAC har fået ”Sticky header”, således at overskrifter vises selvom der scrolles ned.

Kontrakttype på projekt låses ved oprettelse af Budget Pro eller EAC

Bemanding

Bemandingsrapport har fået nyt layout, med samme heatmap som i Planlægning Pro

I bemandingsfaneblad i projektformular er det muligt at få vist antal timer registreret for hver enkelt medarbejder

Ekstra

Udlæg kan nu ikke oprettes i godkendte uger

Ny budgetfane har fået udtræk til Excel og print funktion

Flyt registreringer – Medarbejderen allokeres nu pr automatik ved flyt til ny opgave

Planlægningsslutdato på en bruger, ændrer normtiden til 0 pr. denne dato. Dette giver et mere korrekt billede i Planlægning Pro.