Opdateringer

De nyeste opdateringer i Eazyproject


Onsdag d. 4. marts 2020

Google Maps er tilknyttet tidsregistrering. Når du registrerer kørsel, beregnes distancen automatisk via Google Maps og et kort viser ruten.

Tilføjelse af billeder til udlæg. Tilføj et billede af dit udlæg via browseren

Udvidet projektvaluta. Ny avanceret styring af valuta, som muliggør forskellige valutaer på projekter og tilknyt medarbejdere i forskellige valutaer. Importer/juster valutakurser efter behov. 

Bemandingsrapporten er hastighedsoptimeret

Projektgrupper er tilføjet Projektfakturering

Projektgrupper tilføjet i Rapport 55

API – REST. Det er nu muligt at benytte vores REST api til integration med andre løsninger som f.eks Microsoft Power BI.


Fredag d. 22. november 2019

Planlægning Pro

Planlægning Pro kan nu vise andre opgaver end aktive og der er tilføjet et opgavestatusfilter. Opgaver som har status ”Afsluttet”, kan ikke planlægges eller ændres. Er der behov for at ændre noget på en afsluttet opgave skal du derfor ændre status på opgaven.

Bemandingsrapporten

Bemandingsrapporten er opgraderet så det nu også er muligt at se belastning på opgaveniveau og hvis man vælger en periode bagud i tid, er det muligt at se hvad der har været planlagt af tid holdt op imod hvad der er registreret af tid.    

Budget Pro og honorarfordeling

Det er nu muligt at hente honorarfordeling ind i Budget Pro og få honoraret fordelt henover opgavernes varighed, både eget honorar og eksterne leverandører.

Efteruddannelse

Hvis der i overenskomst indgår efteruddannelse, er det nu muligt at etablere for den enkelte medarbejder. Den enkelte medarbejder kan se en log for hvad der er optjent og hvad der har været af forbrug (timer, km og udlæg) samt restsummen som er tilgængelig.

Efteruddannelse er knyttet op imod medarbejdertyper og dermed kan der være flere forskellige ordninger.

Hastighedsforbedringer

Der er lavet mange forskellige hastighedsforbedringer både generelt og indenfor forskellige skærmbilleder/rapporter.

En række mindre bugs er blevet rettet.


Mandag d. 23. september 2019

Fravær

Opret/Vis fravær og opret/vis fravær alle og ferieoverblik er samlet i et menupunkt som nu hedder fravær. Her kan medarbejderen oprette eget fravær og en leder kan oprette fravær for flere og samtidig få et overblik over kollegaers fravær.

Fraværsopsætning og fraværstildeling er samlet i Fraværsopsætning. Ud for hver fraværstype er der nu et ressourceikon, så man nemt kan tildele fraværstyper til medarbejdere.

Login – Når en bruger har forsøgt for mange gange at logge ind, sættes brugeren på pause. Det er nu muligt at bestille et nyt password så man kan logge ind uden at skulle have en administrator til at ændre status.

Sammenlægning af skærmbilleder – Før var der vis og opret skærmbilleder nu er de fleste samlet i et menupunkt

Læs mere om ferie og fraværsopsætning her

Fakturering

Fakturering med faktureringsselskaber – Projektlisten indsnævres til det valgte faktureringsselskab

Fakturering send som pdf -Der er tilføjet cc -felt

Kommentar på rater kan overføres til faktura i infoboks

Rateplaner – Faktureringsgrundlag til rateplan er nu default ift sidste faktureringsdato

Rapporter

Hastighedsoptimering – Stor timerapport og Opfølgning medarbejder er optimeret ift visning af store mængder af data

Rapporten Alle registreringer er det nu muligt at vælge Marker viste som faktureret, så det ikke skal gøres pr registrering

Budget Pro

Budget Pro og EAC vises nu kun for et år ad gangen og der er kommet en bladre funktionalitet for at kunne skifte mellem år

Budget Pro og EAC har fået ”Sticky header”, således at overskrifter vises selvom der scrolles ned.

Kontrakttype på projekt låses ved oprettelse af Budget Pro eller EAC

Bemanding

Bemandingsrapport har fået nyt layout, med samme heatmap som i Planlægning Pro

I bemandingsfaneblad i projektformular er det muligt at få vist antal timer registreret for hver enkelt medarbejder

Ekstra

Udlæg kan nu ikke oprettes i godkendte uger

Ny budgetfane har fået udtræk til Excel og print funktion

Flyt registreringer – Medarbejderen allokeres nu pr automatik ved flyt til ny opgave

Planlægningsslutdato på en bruger, ændrer normtiden til 0 pr. denne dato. Dette giver et mere korrekt billede i Planlægning Pro.


Tilmeld dig vores gratis webinarer der afholdes alle hverdage. Læs mere her