December 2023

Udvidelse af Pipelinerapporten

Vi har udvidet vores eksisterende Pipelinerapport med flere muligheder og features, herunder:

  • Vælg ønskede kolonner og type af honorarvisning
  • Definér selv procentsatser og titler på lead status
  • Få oprettet et nyt projekt automatisk, når leadet når en bestemt status

I finder jeres nye opsætningsmuligheder under Administration >> Diverse >> Systemopsætning.

 

Ny Produktionsrapport

Produktionsrapporten er en ny rapport, der visualiserer værdien af de planlagte timer over for værdien af den kapacitet, man har til rådighed. Kurver viser hhv. kontraktsum (fra pipelines) og kapacitet (timer x standard timepris). Søljer viser tallene for hhv. drifts- og salgsprojekter i den valgte valuta.

Ved fastpris-projekter udregnes prisen: Kostpris x DB faktor på projektet.

Der er rig mulighed for at tilpasse de viste resultater via filtre.

I finder Produktionsrapporten under Rapporter & Værktøjer.

 

Automatisk udfyldelse af ugeseddel

I har nu mulighed for slå automatisk udfyldelse af ugeseddel til i jeres løsning. Det giver den enkelte medarbejder mulighed for at overføre sine planlagte timer i Planlægning til ugesedlen.

I slår den nye feature til via Administration >> Diverse >> Systemopsætning. Når den er slået til, kan den enkelte medarbejder aktivere featuren til i sin ugeseddel via de personlige indstillinger under tandhjulet i øverste højre hjørne. Herefter kan medarbejderen udfylde sin ugeseddel automatisk med de planlagte timer ved klik på det nye ikon, der kommer til syne.

NB! Hvis I vil anvende den nye feature, anbefaler vi, at I undlader at planlægge med planlægningstypen Budgetperiode.