Projektstyring

Opret et projekt med opgaver

Du kan oprette et nyt projekt helt forfra, eller kopiere et eksisterendeprojekt, uanset projektets status.

Hvis du vælger at kopiere et projekt, medtages både datoer, faser og medlemmer.Benyt menupunktet Opret projekt kopi, for at kopiere et projekt.

Opret projekt – trin for trin:

1. Giv projektet et navn ud for Projektnavn

2. Vælg den kunde, som er tilknyttet projektet og evt. kontaktperson

3. Vælg en projekttype

4. Vælg status (afgør om projektet kan vælges ved registrering)

5. Udfyld start- og slutdato

6. Vælg en ansvarlig medarbejder (projektleder)

Projektet skal nu gemmes, for at man kan oprette opgaver under projektet, tryk derfor på knappen Gem projekt.

Du kan nu tilføje faser/opgaver til projektet. Fasenavnene er valgfri og administreres under Projekter > Vis faser.

7. Klik på knappen Opret ny opgave

8. Vælg en fase, som opgaven skal høre under og skriv opgavenavnet.

9. Vælg timetype (til brug for timeregistrering)

10. Vælg status (afgør, om opgaven kan vælges ved registrering)

11. Udfyld start- og slutdato

12. Budget, tid og kr. er valgfri

Tryk på knappen Gem & luk og gå til punkt 7, hvis du ønsker at tilføje flere opgaver

Det er nu muligt at ændre opgave-rækkefølgen ved at trække opgave-navnene op eller ned.

Nu mangler du kun at tilføje projekt- og opgavemedlemmer, for at kunne begynde at registrere timer, kørsel og udlæg på dette projekt.

Projektmedlemmer tilføjes under fanebladet Medlemmer.
Opgavemedlemmer tilføjes under fanebladet Bemanding.

Tryk på knappen Opdater projekt, for at gemme.
Tryk på knappen Luk, for at komme tilbage til projektoversigten.