Feriehåndtering

Oprettelse og visning af fravær

Opret fravær

Brugere kan oprette sit fraværsønske under:

Timer, km & udlæg > Opret fravær

Først vælges Årsag til fravær. Dette giver mulighed for at vælge fraværsperiode ud fra ferieår. Startdato og slutdato i den ønskede fraværsperiode vælges nu via datofelterne Startdato og Slutdato. Vælges der fravær ud over en allerede registreret periode eller ønskes der mere fravær end tilgængeligt, gives der en advarsel. Ved valg af ens Startdato og Slutdato gives der mulighed for at registrere Halv dag eller et bestemt timeantal.

Efter klik på Gem knappen opdateres Mine Saldi listen, så det er muligt at se hvor meget der er tilbage. Korrektionsloggen viser samtidigt en oversigt over korrektioner, hvis sådanne findes. Nederst på siden findes en samlet log over registreret fravær. Denne aktiveres ved klik på Vis Log linket.

Når man opretter ferie vil der med det samme blive lavet en tidsregistrering i ugesedlen. Hvis en forespørgsel bliver afvist, vil registreringerne blive slettet igen.


Opret fravær alle

Man kan via Planlægning – Opret fravær alle for en enkelt medarbejder, afdeling eller alle brugere.

Man vælger herefter hvilken fraværstype og den periode man vil oprette. Man vil nederst få vist en liste over de brugere, som man kan oprette ferie for.

Hvis der er nogle brugere som enten ikke har fraværstypen eller eventuelt planlagt anden ferie, vil dette også blive vist, og det vil ikke være muligt, at oprette ferie for dem.

Det er også i dette skærmbillede at der oprettes helligdage for alle brugere.


Vis fravær

Hvis man som medarbejder fortryder sit fraværsønske, kan den samlede liste over ferie hentes frem. Dette er under menupunktet:

Timer, km & udlæg > Vis fravær

Man kan anmode om, at slette en ferieforespørgsel, ved at trykke på krydset ud for ferieønske, som endnu ikke er godkendt.Hvis en ferie er godkendt, og man ønsker det slettet, skal det ske på administrativt plan via menupunktet Vis fravær alle.


Vis fravær alle

Gå i Planlægning > Vis fravær alle

Her kan man få en oversigt over, hvad der ligger af godkendte og endnu ikke godkendte ferieforespørgsler.

Man kan sortere efter fraværstype, medarbejder, afdeling, periode, ansvarlig og godkendt.Fraværstyper som skal godkendes af ledere, bliver også gjort her. Der vil være en knap til henholdvis Godkend og Afvis for disse fraværstyper.

Fraværstyper som ikke kræver godkendelse er som standard godkendt. Afvises en forespørgsel om ferie, vil brugeren modtage en mail, hvor det bliver bekræftet af forespørgslen er afvist. Samtidig vil tidsregistreringen i ugesedlen blive fjernet.

Hvis der er anmodet om mere ferie, end der er optjent, vil den negative afvigelse fremgå i kolonnen Ferie difference.Hvis en bruger fortryder en forespørgsel (via Vis fravær) , vil der i kolonnen Godkendelse af sletning blive mulighed for at trykke Godkend eller Afvis.

Ved at trykke på Godkend slettes anmodningen om fravær, og tidsregistreringerne i ugesedlen bliver slettet.