Uncategorized

Oprettelse og visning af fravær


Opret fravær

Når en bruger ønsker at oprette planlagt fravær, gøres dette via:

Timer, km & udlæg > Opret fravær

Først vælges Årsag til fravær, heraf hvilken type af fravær der ønskes afholdt.

Når typen er valgt, vil din saldi for den gældende fraværstype blive vist under mine saldi(dage).

Når årsagen er valgt, kan brugeren vælge fraværsperiode, dette ud fra ferieår.

Herefter udfyldes start- og slutdato for den ønskede fraværsperiode.

Når start- og slutdato er valgt, er det muligt at registrere et bestemt timetal eller registrere en halv dag.
Hvis det ikke er muligt at registrere timetal eller halv dag, skyldes det, at det valgte fravær kun kan afholdes i hele dage.

Tryk på Gem.

Når du har oprettet fraværet, vil der med det samme blive lavet en tidsregistrering i ugesedlen.
Hvis forespørgsel imidlertid bliver afvist, vil registreringerne blive slettet igen.


Anmodning ud over saldi

Hvis der oprettes fravær over en allerede registreret periode, gives der en advarsel og det er herved ikke muligt at anmode om fraværet.

Hvis der oprettes fravær i en længere periode, end ens optjening, gives der en advarsel, dog er det fortsat muligt at anmode om fraværet.


Slet anmodning

Hvis du som medarbejder fortryder sit fraværsønske, kan den samlede liste over ferie hentes frem.

Dette under menupunktet:

Timer, km & udlæg > Vis fravær

Her kan du se din(e) anmodning(er) om ferie/fravær.
Du sletter forespørgslen, ved at trykke på krydset ud for fraværsønsket.

Hvis fraværet er blevet godkendt, kan du stadig trykke på krydset, dog slettes fraværet først, når sletningen er blevet godkendt. Dette foregår på administrativt plan, via vis fravær alle, hvilket uddybes længere nede.


Opret fravær alle (administrator)

Du kan som administrator, oprette fravær for en enkelt medarbejder, afdeling eller alle brugere.

Dette gøres via:

Brugermenu > Planlægning > Opret fravær alle

Her vælger du først, hvem fraværet gælder for, herefter vælger du fraværstypen, under vælg type og til sidst vælger du perioden for fraværet, dette under start- og slutdato.
Herefter får du vist en liste over de brugere, der kan oprettes fravær for.

Tryk Gem eller Gem & Luk.

Hvis der er nogle brugere, der enten ikke har fraværstypen eller eventuelt planlagt andet fravær, vil dette fremgå i listen og det vil ikke være muligt, at oprette fravær for dem.

Det er også i dette skærmbillede, der oprettes helligdage for alle brugere.


Vis fravær alle (administrator)

Når brugerenes anmodninger om fravær skal godkendes eller slettes, gøres dette via:

Brugermenu > Planlægning > Vis fravær alle

Her får du en oversigt over, hvad der ligger af godkendte og endnu ikke godkendte forespørgsler.

Du kan sortere efter fraværstype, medarbejder, afdeling, periode, ansvarlig og godkendt. Fraværstyper, der skal godkendes af nærmeste leder, godkendes også her.
Hvis anmodningen skal godkendes, trykkes der godkend og hvis anmodningen skal slettes eller afvises, trykkes der på afvis.

Fraværstyper som ikke kræver godkendelse er som standard godkendt.

Afvises en forespørgsel om ferie, vil brugeren modtage en mail, hvor det bliver bekræftet af forespørgslen er afvist.
Samtidig fjernes tidsregistreringen i ugesedlen.

Hvis der er anmodet om mere ferie, end der er optjent, vil den negative afvigelse fremgå i kolonnen Ferie difference, yderst til højre.


Sletning af godkendt fravær

Hvis en bruger fortryder en forespørgsel efter den er blevet godkendt.

Vil der, når du går til:

Brugermenu > Planlægning > Vis fravær alle

Være en godkendelse af sletning kolonne, hvor du kan trykke Godkend eller Afvis.

Ved at trykke på Godkend slettes anmodningen om fravær, og tidsregistreringerne i ugesedlen bliver ligeledes slettet.