Administration

Opret medarbejder- og specifikke timepriser

Det er muligt at angive en given timetype pr. medarbejder, som benyttes som standard (default) kost- og salgspris på projekterne. Samme funktion åbner mulighed for at oprette kundespecifikke prisaftaler.

Medarbejder standard timepris
På fanebladet Stamdata under menupunktet Brugere i administrationsmenuen, kan der i dropdownlisten Standard timetype, vælges den timetype, som skal benyttes standard (default) for den pågældende bruger. Ønskes der ikke en standard timetype, sættes den blankt.

Kundespecifik Prisaftale
På fanebladet Stamdata under Kunder, vises de oprettede timetyper. Her er der mulighed for at taste den timepris, som er aftalt med den specifikke kunde for de forskellige timetyper.

Sådan benyttes medarbejder- og kundespecifikke timepriser i praksis.:
Når opgaverne oprettes i projektformularen og opgaven bemandes, vil projektmedlemsprisen i fanebladet Medlem, som standard (default) være udfyldt med den kundespecifikke timepris. Det er dog muligt manuelt at overskrive timeprisen.

Hvis prisaftalerne ikke er udfyldt på kundens stamdata, vil medarbejdernes standard timetyper som standard (default) udfylde projektmedlemsprisen med medarbejderens specifikke timepris. Det er muligt manuelt at overskrive timeprisen. .

Hvis begge er udfyldt, er det den kundespecifikke prisaftale, som prioriteres.

Er ingen af dem udfyldt, benyttes hhv. opgavetimetyper og projektmedlemsprisen.

OBS! Prisaftaler er en standard funktion, som er baseret på timetyper og projektmedlemspriser. Kontakt support@eazyproject.dk for at få det slået til i jeres system.