Budgettering

Opret projektbudget med medlemspriser

OBS! Denne FAQ er kun gældende, hvis der benyttes timetyper OG Projektmedlemspriser til angivelse af kost og salgspriser på medarbejdere 

For at kunne beregne kost og salgspriser, skal du allokere medarbejdere til de forskellige opgaver. Desuden skal du huske at allokere timer til de enkelte medarbejder under fanebladet Allokering.Vær opmærksom på følgende, omkring angivelsen af projektmedlemsprisen under fanebladet Medlemmer:

  • Efterlades feltet blankt, benyttes opgavens timetype til angivelse af kost og salgspriser
  • Tastes der kr. 0, benyttes timetypens kostpris og salgspris sættes til kr. 0 i beregningen
  • Tastes der et beløb, benyttes dette til angivelse af salgsprisen, mens timetypen bestemmer kostprisen

I projektformularen under fanebladet Budget, oprettes og beregnes økonomien på projektet.I feltet Timebudget (Timer) vises summen af samtlige opgavers budgetter.Hvis du sætter flueben i Beregn automatisk (kostpris * db) og trykker på gem, så beregnes projektets kost- og salgspris i feltet Timebudget(DKK).

Vær opmærksom på, at beregningen kun udføres, såfremt der er allokeret timer til medarbejdere på de enkelte opgaver.

Arbejdes der med fastprisprojekt, indtastes den aftalte pris i feltet Timebudget(DKK) og der sættes et flueben i Fast pris.

Du har desuden mulighed for at indtaste et budget for forventet udbetaling af KM-penge.

Det er muligt at tilføje andre økonomiske poster på projektbudgettet, ved at benytte Tilføj budgetlinjer.

Fra dropdown listen vælges den budgetpost, der skal tilføjes (listen indeholder de udlægstyper, der er oprettet med enhed DKK i administrationsmenuen)

Der indtastes hhv. kost og salgspriser for budgetlinjen, og der kan tilføjes en note

TIP!
Hvis budgetposten er indeholdt i fastprisen, sættes salgspris til kr. o

I nederste del af skærmbilledet, vises beregningerne af hhv. kost og salgspriser DB Budget%, DB Faktor, DB Budget og noten for de enkelte budgetlinjer.

Under budgetfremstillingen har du mulighed for at trække 3 rapporter, som kan printes direkte eller åbnes som PDF.

Tilmeld dig vores gratis webinarer der afholdes alle hverdage. Læs mere her