Budgettering

Projektbudget med timetyper

OBS! Denne FAQ er kun gældende, hvis der udelukkende benyttes timetyper til angivelse af kost og salgspriser på medarbejdere.

Er du i tvivl, skal du i projektformularen tjekke fanebladet Medlemmer og se, om der for personer allokeret til projektet, er mulighed for at indtaste en projektmedlemspris. Kan der indtastes en salgspris her, skal du benytte FAQ’en Opret projektbudget med Projektmedlemspriser. 

I projektformularen under fanebladet Budget, oprettes og beregnes økonomien på projektet.

I feltet Timebudget (Timer) vises summen af samtlige opgavers budgetter.

Hvis du sætter et flueben i Beregn automatisk (kostpris * db) og trykker på gem, beregnes projektets salgspris i feltet Timebudget(DKK). Dette gøres udelukkende baseret på opgavebudgettet ganget med timetypen.

Arbejdes der med fastprisprojekt, indtastes den aftalte pris i feltet Timebudget(DKK) og der sættes et flueben i Fast pris.

Der kan indtastes et budget for forventet udbetaling af km-penge (forventet forbrug på kørsel).

Det er muligt at tilføje andre økonomiske poster på projektbudgettet, ved at benytte Tilføj budgetlinjer.

Fra dropdown listen vælges den budgetpost, der skal tilføjes (listen indeholder de udlægstyper, der er oprettet med enhed DKK i administrationsmenuen).

Der indtastes hhv. kost og salgspriser på budgetlinjen og der kan tilføjes en note

TIP!
Hvis budgetposten er indeholdt i fastprisen, sættes salgspris til kr. o

I nederste del af skærmbilledet vises beregningerne af hhv. kost- og salgspriser, DB Budget %, DB Faktor, DB Budget og noten for de enkelte budgetlinjer.

Under budgetfremstillingen er der mulighed for at trække tre rapporter, som kan printes direkte eller åbnes i PDF.

Tilmeld dig vores gratis webinarer der afholdes alle hverdage. Læs mere her