Uncategorized

Opsætning af helligdage

Du skal selv oprette helligdage i EazyProject, hvorved du kan tilpasse helligdagene efter din virksomheds gældende regler.

Opret fraværstype
Før du kan oprette helligdage, skal der oprettes en fraværstype med titlen helligdag – herefter skal medarbejderne tildeles fraværstypen.
Processen med at oprette og tildele fravær, er uddybet og beskrevet her!

Opret helligdage
Når du har oprettet helligdag som en fraværstype og tildelt medarbejderne, skal du oprette helligdagene enkeltvis.

Du opretter helligdage via:

Brugermenu > Planlægning > Opret fravær alle

Først vælger du de medarbejdere der skal have adgang til helligdagen, herefter vælger du helligdag ved vælg type.

Hver helligdag, skal oprettes enkeltvis, herved når du vælger start- og slutdato, skal disse være samme dag, før det er muligt at oprette helligdagen.

Tryk Gem