Automatisk beregning af ferie, flex og afspadsering

Ferie- og fraværsstyring

Følg dine registreringer

EazyProject er en komplet løsning til ferie- og fraværsregistrering. Personlige rapporter gør, at medarbejderen selv kan følge eget timeforbrug, flex-saldo, ferieforbrug og feriedage.

 • Komplet brugervenlig ferie- og fraværsløsning
 • Personlig feriesaldo i realtid – også på mobilen
 • Overblik over alle medarbejderes ferie, fravær og ferieforespørgsler
 • Komplet feriehåndtering inkl. grafisk feriekalender
 • Automatisk beregning af ferie, flex og afspadsering
 • NYT feriemodul til mere avancerede ferieregler
 • Understøtter alle typer af fravær
 • Eksport af fraværs-data til Excel og finanssystemer

Ferieoversigt

Savner du et samlet overblik over en eller flere medarbejderes ferie og feriefridage? EazyProject indeholder flere rapporter og grafiske kalendere til dette formål, der for hver medarbejder viser total antal feriedage, ferie afholdt i timer/dage samt antal feriedage tilbage for det valgte ferieår (1. maj – 30. april) m.m.

 

Udfordringer

Bliver jeres HR/løn ofte spurgt om, hvad der er tilbage af restferie? Har I svært ved at skabe et overblik over, hvem der holder ferie hvornår? Og hvad med optjeningen af fravær, kan den være forskellig fra medarbejder til medarbejder?

Vores nye fraværsmodul gør det nemt og enkelt at oprette alle former for fraværstyper, så I selv kan bestemme, hvordan og hvorledes det skal optjenes/afholdes.

Der er mange fordele ved at benytte vores

Brugervenlige fraværsmodul

 • Medarbejderne kan selv holde øje med deres saldi. Hvad har jeg optjent, hvad har jeg overført, hvad er afholdt, hvad har jeg planlagt og hvad har jeg tilbage?
 • Planlægning af fravær opretter automatisk en tidsregistrering
 • Nemt overblik over hvad der er tilbage af ”ikke planlagt ferie”, så man kan planlægge sig ud af, at alle skal holde ferie i april.
 • Sammenkobling med Planlægning Pro, så du har overblik over, hvem der har planlagt ferie
 • Mulighed for at ledergodkende fravær
 • Fraværskalender
 • Opsætning af specifikke regler
 • Håndtering af forskellige fraværs regler. F.eks ifht forskellige ansættelses forhold, udenlandske afdelinger, afholdelse i dage, ½ dage eller timer.
 • Fleksible oprettelse af firmalukke/helligdage for forskellige medarbejdergrupper.
 • Nemt at integrere med lønsystemer.
 • Og meget mere…..

Ring eller send en e-mail

Lyder EazyProject som noget for dig og din virksomhed?