Brancheløsning til ejendomsadministration

 • Et ledelsesværktøj til at planlægge og optimere driften i servicecentret
 • Nemmere overblik over budget i forhold til faktisk forbrug af ressourcer
 • Øget omkostningsbevidsthed hos ledere og bestyrelser
 • Bestyrelserne får et økonomisk overblik for det kommende år og sikrer sig at alle opgaver udføres
 • Digitaliseret håndtering af sygdom, ferie og fravær
 • Planlæg opgaver for et servicecenter og gør kundeservicen langt bedre for beboerne
 • Saldi på ferie, afspadsering med mere kan aflæses direkte på mobilen
 • Sammenlign egne ydelser og eksterne leverandørers tilbud på konkrete opgaver

Servicecentret

Der ligger rigtig mange opgaver som skal planlægge for et servicecenter.

Dels er der alle beboerhenvendelserne som skal fastlægges på et givent klokkeslæt på en specifik dag (blå opgaver).

Dels er der alle de løbende opgaver som f.eks græsslåning, hækklipning, tømning af møntautomater, affaldshåndtering, snerydning og meget mere (grønne opgaver).

Derudover kommer så alle de projekter som skal sættes i værk. Når det så krydres med mange ansatte og forskellige ansvarsområder, så bliver det et stort puslespil.

Samtidig vil bestyrelserne også have et økonomisk overblik for det kommende år og sikre sig at alle opgaver udføres.

Med EazyProject, har Domea.dk fået en løsning som gør hverdagen meget nemmere og sikrer at alle altid har det fulde overblik.

domea-bent-michelsen
Kundechef Bent Michelsen Domea Solrød

Overblik og gennemsigtighed i forhold til budget og uddelegering af opgaver.
Og resultatet af de gevinster er ikke svære at få øje på, for der er store besparelser at hente.

Medarbejderen

For ejendomsfunktionærerne er det nemt og hurtigt at skabe sig et overblik over de forskellige opgaver. Det er nemt at se om det er en opgave som kan skubbes eller om den er fastsat til bestemt tidspunkt.

Den enkelte medarbejder har via mobilen mulighed for:

 • At se hvad og hvornår der er planlagt opgaver
 • Mulighed for at registrerer tid
 • Skrive noter på de enkelte opgaver
 • Udlæg
 • Kørsel
 • Sende besked til Servicecentret om de enkelte sag
 • Planlægge ferie og fravær
 • Se en oversigt over saldi på ferie, optjent og udbetalt afspadsering og meget andet.

Webapp tidsregistrering
domea-per-ask-sorensen
Ejendomsfunktionær Per Ask Sørensen Domea Solrød

Med arbejdsopgaverne synligt vist på mobilen, bliver der taget affære på tingene med det samme, fordi EazyProject kobler opgaver effektivt sammen med de medarbejdere, der er til rådighed.

Beboerne

Direkte får beboerne ikke adgang til systemet, men indirekte oplever beboerne fordelene ved at Domea.dk har indført EazyProject.

Aftaler planlægges til fastsatte tider og udførelsen af opgaverne er mere effektiv.

avatar-billede
Økonomichef Jette Pilgaard Laursen Domea Landscenter

Den største gevinst ved EazyProject er, at bestyrelser og ledere i ejendomsdriften får skærpet fokus på optimering.

Værktøjet hjælper med at forankre tankegangen om, at Domea.dk drives som en forretning, som hele tiden skal effektivisere for at give beboerne den lavest mulige husleje og samtidig bevare et højt kvalitetsniveau.

Bestyrelsen

Får gennemgående et bedre overblik at træffe beslutninger på baggrund af.

 • Større omkostningsfokus
 • Systemet sikrer, at udgifterne fordeles mellem afdelingerne efter faktisk forbrug
 • Får nemmere overblik over budget i forhold til faktisk forbrug af ressourcer
 • Kan sammen med kundechef eller driftsleder ”arbejde” med budgettet ved at skrue op og ned på enkelte ydelser og hurtigt se effekten på det samlede budget
 • Nem adgang til rapporter og dokumenter
 • Får dokumentation for udført arbejde, og omfanget af de enkelte typer opgaver synliggøres

avatar-billede
Jeanet Strømmen Organisations-bestyrelsesmedlem Køge

Værktøjet giver os nogle facts til at træffe beslutningerne ud fra, så det ikke bare er gætteri, vi baserer det på.

Man skal kaste sig ud i det. Det letter arbejdet – så jeg kan kun anbefale det.

Selskabet

Domea.dk er ikke i tvivl om, at EazyProject har øget den ledelsesmæssige opmærksomhed omkring effektivisering både hos bestyrelserne, driftsledere og kundechefer.

Der er hele tiden fokus på, hvad man kan gøre bedre og mere effektivt. At systemet understøtter den tankegang er efter Domea.dks vurdering den vigtigste gevinst. At kunne følge de realiserede tal, som giver en vigtig status på forretningen lige nu – kombineret med hjælp til ressourcestyring og indblik i, hvor du bedst kan optimere. Samtidig kan du regne på effekten af dine til- og fravalg.

Det gælder både for bestyrelserne og for de ansatte. Dette mindset er en kulturændring, fordi det ikke er noget, der er tradition for i branchen.

Løsningen gør det også nemmere for Domea.dk at tilbyde forskellige løsninger til Domea.dks forretningskunder.

avatar-billede
Inger Pedersen Beboer i Solrød

Det er meget fleksibelt – jeg synes, det er kanongodt med, at man aftaler, hvornår det passer.

Jeg oplever meget kort ventetid – og sådan skal det også være.

Ønskes mere information om denne brancheløsning, kontakt venligst EazySoft