Fakturering

Jan Rasmussen CapaSystems A/S

Muligheden for med få klik at få et fuldstændigt overblik over al konsulent-aktivitet på en given kunde, gør faktureringsprocessen betydelig lettere end tidligere

Projektfakturering online

Finansdelen i EazyProject tilbyder oprettelse af tilbud, ordre og fakturaer via internettet.

Der er en logisk rød tråd igennem systemet fra et projekt startes til timeregistreringer, kørsel og udlæg godkendes og faktureres.

Multi-selskab

 • Multi selskab med valuta support
 • Understøtter forskellige momssatser
 • Understøtter forskellige projektvalutaer

Faktureringspotentiale

Der findes forskellige redskaber til at se faktureringspotentialet.
Flere rapporter giver et samlet overblik over forbruget af tid, kørsel og udlæg. De ønskede data kan hurtigt overføres til en fakturakladde.

 • Fakturering fuldt integreret med projekt- og timestyring
 • Faktureringsrapporter i realtid
 • Tid, kørsel, udlæg og materialeforbrug kan nemt indlæses i fakturaen
 • Betalingsrater – fast eller medgået tid

Fleksibel fakturering

Fakturering skal være nemt og hurtigt, derfor tilbyder EazyProject brugervenlig fakturering.

Online adgang – ingen installation

Overblik over virksomhedens fakturaer og betalingsstatus samt rapportering af omsætning i brugervenlige grafer i realtid, udgør en del af EazyProject Finans.

Unikke funktioner

 • Drag’ and drop fakturadesigner
 • Automatisk indlæsning af tid, kørsel, udlæg og materialeforbrug til fakturakladde
 • Fakturaudlæg, fakturakladde, e-mail faktura m.m.
 • Projektfakturering med projektvaluta
 • Multiselskab understøttelse
 • Nem dataeksport af fakturaer til økonomisystem
 • Betalingsrater – fast eller medgået tid

Skabeloner

En faktura kan oprettes på ganske kort tid på baggrund af et tilbud, en ordre eller en fakturaskabelon.
Tilbuddet eller ordren lukkes og kopieres til en ny faktura med et enkelt klik, så tilbuddets indhold ikke skal indtastes igen. Dette sparer tid og minimere fejlindtastning.

Pdf og e-mail

Alle fakturaer og kreditnotaer kan udskrives eller gemmes som pdf-filer. De kan også afsendes som e-mail direkte fra systemet.