• Planlæg ferie nemt og hurtigt
  • Planlæg andet fravær
  • Planlæg i forhold til helligdage
  • Opret egne optjeningsregler
  • Grafisk overblik over ferie og fravær
  • Ferieoversigten kan nemt printes
  • Se ferie pr. afdeling
  • Vælg egne farver for fravær
  • Opret egne optjeningsregler

Simpel eller avanceret feriestyring

I EazyProject kan du oprette og vedligeholde alle former for ferie, feriefridage og helligdage.

Løsningen indeholder en grafisk oversigt over planlagt ferie for alle medarbejdere. Den grafiske oversigt kan printes.

Udvidet feriestyring

EazyProject indeholder et udvidet feriemodul til håndtering af mere avancerede ferieregler for mange medarbejdere. Kontakt EazySoft for mere information.