Gantt kort

 • Gantt-diagram med Drag & Drop
 • Afhængigheder – alle 4 typer
 • Baseline
 • Kritisk vej
 • Opgaver i ubegrænset antal niveauer
 • Fuldt integreret i projekt- og ressourcestyringen
 • Simpelt og brugervenligt
 • Indrykning og sortering
 • Fremgang – automatisk eller manuelt
 • Milestoneplan på tværs af projekter og opgaver
 • Skrivebeskyt til udvalgte brugere
 • Hurtig bemanding til tidsregistrering

Gantt kort online

EazyProject Gantt diagrammet er et enestående værktøj til projektlederen, der ønsker et visuelt overblik over projekter, opgaver og ressourcer på samme tid.

 • Drag & Drop projekter og opgaver
 • Opret projekter direkte i Gantt-kortet
 • Opret opgaver direkte i Gantt-kortet
 • Allokér medarbejdere direkte i Gantt-kortet
 • Egne farver på opgaver og milestones

Baseline

Gantt Pro baseline bruges til at vise et “billede” af et projekts planlagte tidsplan i forhold til de ændringer der foretages under et projekts gennemførelse.

Du kan derfor sammenholde den oprindelige projektplan med de ændringer der løbende foretages.

Der kan oprettes/gemmes flere baselines pr. projekt, således at valgte ændringer løbende kan gemmes og evalueringen af et projekt bliver derfor langt bedre.

Baseline er et stærkt redskab til at følge op og synliggøre ændringer og forsinkelser i projekt-tidsplanen.

Milestones

Milestones vises med tydelige ikoner – og kan “drag’s” ligesom opgaverne.
Milestones kan nemt fremhæves med egne farver.

Fremgang %

Fremgang (% færdig) kan beregnes på to forskellige måder og metoden vælges pr. projekt.

Metoden kan godt ændres undervejs i et projektforløb.

Når et projekt oprettes eller redigeres vælges imellem Vis fremgang på baggrund tidsregistreringer eller manuelt.

Afhængigheder

Opgaver flyttes automatisk hvis der er oprettet afhængigheder imellem de forskellige opgaver.

Gantt-diagrammet understøtter alle 4 typer afhængigheder, som er:

 1. start til start
 2. slut til slut
 3. slut til start
 4. start til slut

Gantt diagram med kritisk vej

Kritisk vej er en sekvens af opgaver, der ikke kan blive forsinket – ellers vil hele projektet forsinkes.
Kritisk vej bestemmer samtidig den korteste tid projektet kan gennemføres på.

En EazyProject opgave betragtes som kritisk, hvis den ikke har nogen dage med slæk og enhver forsinkelse af opgaven vil direkte have indflydelse på projektets afslutning.

Slæk er den tid, en opgave kan forskydes uden at påvirke en anden opgave eller projektets slutdato.

Sortering – indrykning

Opgavernes rækkefølge kan nemt ændres ved at “trække” opgavenavnet op elle ned.
Opgave kan rykkes ind og ud og et projekt kan derfor løbende ændres og udvides.

Skrivebeskyttet – readonly

Gantt diagrammet kan for udvalgte brugere vises i skrivebeskyttet tilstand, således at brugeren ikke kan flytte eller redigere projekter og opgaver.

Det er herved muligt at “invitere” andre medarbejdere (også eksterne) til at følge projekter via gantt-kortet.

Wbs (Work Breakdown Structure)

Wbs bruges til at strukturere og organisere opgaver i Gantt-kortet via en logisk nummerering.

Wbs struktur/hierarki genereres automatisk i forhold til opgavernes sortering og indrykning.

Wbs-nummeret kan nemt vises og skjules i Gantt Pro.