• Opret ubegrænset antal roller
  • Navngiv roller efter eget ønske
  • Bestem præcis hvad hver rolle skal have adgang til
  • Tilpas menustrukturen pr. rolle
  • Tildel en/flere roller til en medarbejder
  • Vis kun relevante skærmbilleder for hver bruger
  • Væk med alt “støj” og features der ikke anvendes
  • Forsimpler implementering og daglig brug
  • Alle ord og sætninger kan “omdøbes”, så det passer til din virksomhed

Rolle- og adgangsstyring

EazyProject er bygget op om et centralt og logisk rollestyringsmodul, der gør det muligt at tilpasse systemet ned til hver enkelt medarbejder.

Hver medarbejder præsenteres kun for relevante funktioner og muligheder, hvilket gør systemet meget overskueligt og nemt at tage i brug – uanset om du anvender en stor eller en lille del af løsningen.

Egne roller

EazyProject giver mulighed for at oprette og tilpasse alle de forskellige roller, som din virksomhed har brug for. Nedenstående roller er derfor kun forslag til, hvordan rollestyringen kan anvendes.

Projektleder

Projektlederen har adgang til rapporter og oversigter over egne projekter og får stillet værktøjer til rådighed, der forbedrer overblikket og minimerer projektadministrationen.

Ledelse og direktion

Ledelsen får et samlet overblik over alle projekter samt virksomhedens økonomiske situation i realtid. Udvalgte ledere kan hver især få adgang til relevante special-rapporter og oversigter.

Økonomi

Bogholderi har adgang til økonomirapporter og fakturering. Derudover kan økonomi have adgang til at udlæse data til finans- og lønsystemer.

Medarbejder

Medarbejderen, der kun skal foretage timeregistreringer, har mulighed for at tilføje kommentarer og indberette kørsel på ugesedlen.

Salg

Salgsafdelingen har mulighed for at oprette kunder, kontakter, tilbud, salgsmateriale (med brevfletning og e-mail-kampagner) m.m.

Salgsafdelingen kan også anvende kundeopfølgning (todo) og kundelogning på tværs af salgsmedarbejderne.

Sprog og sætninger

EazyProject indeholder ét centralt skærmbillede hvor du kan ændre alle sprog og termer i løsningen.